1. Ana Sayfa
  2. İlginçler

Gemilerin Fark Etmeden Taşıdıkları Tehlike | İstilacı Su Canlıları

Gemilerin Fark Etmeden Taşıdıkları Tehlike | İstilacı Su Canlıları
+ - 0

Balast suyu gemiler tarafından düzenli olarak ve yapısal bütünlük için rutin olarak alınır. Alınan bu balans suyunda yaşayan binlerce tür mikrop, yosun ve hayvanı içerebilir. Bunlar daha sonra dünyanın okyanuslarında taşınır ve yerli olmayan ekosistemlere salınırlar.

Deniz Ticaretinin Büyümesi ile Son 20 Yılda İstila Olayları Arttı 

Geminin varış noktasında salınan balast suyu, potansiyel olarak yeni istilacı sucul türleri getirebilir. Son yirmi yılda gemi ticareti ve trafik hacmi genişledi ve istilacı su canlılarının ait olmadığı başka ekosistemlere karışma olasılığı arttı. Bu istilacı su canlıları, daha önce yerel ekosistem, ekonomi ve altyapı için yıkıcı sonuçlar doğuran bazı olaylarada yol açtı.

blank

Konu hakkında Uluslararası Denizcilik Örgütü(IMO) 2004 yılında, Birleşmiş Milletler’in gemi emniyeti ve güvenliği için küresel standartların geliştirilmesi, deniz çevresinin ve atmosferin nakliyenin zararlı etkilerinden korunması temelli sözleşmeleri devreye sokarak, gemilerin neden olduğu bu soruna çözüm bulmaya çalıştı. Yakın zamanda yapılan yeni düzenlemeler ile balans sularının varış noktasında gemiden tahliye edilmesinden önce filtre edilmesi gibi çözüm önerileri gündemde.

Büyük ve olumsuz etkiye neden olan biyolojik istilacı deniz canlılarının bazı örnekleri tabloda listelenmiştir, ancak dünya çapında kaydedilen yüzlerce başka ciddi istilacı bulunmaktadır:

İSİM

ASIL YAŞAM BÖLGESİ

GÖRÜLDÜĞÜ YER

VERDİĞİ ZARARLAR

Kolera

Vibrio cholerae
(çeşitli sular)

Geniş aralıklı çeşitli suşlar Güney Amerika , Meksika Körfezi ve diğer alanlar Bazı kolera salgınlarının balans suyu ile ilişkili olduğu bildirilmektedir.

Cladoceran Su Suyu

Cercopagis pengoi

Karadeniz ve Hazar Denizi Baltık Denizi Zooplankton topluluğuna hakim olan ve balık ağlarını tıkayan ve olumsuz ekonomik etkileri olan çok büyük popülasyonlara ulaşabilen bir canlı türüdür.

Çin mitten yengeci

Eiocheir sinensis

Kuzey Asya Batı Avrupa , Baltık Denizi ve Batı Sahili Kuzey Amerika Üreme amaçları için toplu göç sürecine girer. Nehir kıyısına girip dayklar erozyon ve siltasyona neden olur. Yerel balık ve omurgasız türler üzerinde avlanır ve nüfus salgınlarında yerel yok oluşlara neden olur. Balıkçılık faaliyetlerine müdahale eder.

Toksik algler

(kırmızı / kahverengi / yeşil gelgitler) çeşitli türleri

Geniş aralıklı çeşitli bölgeler Gemilerin balast suyunda yeni alanlara çeşitli türler aktarılmıştır Zararlı alglerin oluşmasına neden olabilir. Türlere bağlı olarak, oksijen tükenmesi, toksinlerin ve / veya mukoza salınması yoluyla büyük miktarda deniz canlılarının öldürülmesine neden olabilir. Kumsalları bozabilir ve deniz turizmine olumsuz etki edebilir. Bazı türler filtreyi besleyen kabuklu deniz ürünlerini kirletebilir ve balıkçılık ürünlerinin kapanmasına neden olabilir. Kontamine kabuklu deniz hayvanlarının insanlar tarafından tüketilmesi ağır hastalıklara ve ölüme neden olabilir.

Yuvarlak goby

Neogobius melanostomus

Karadeniz, Azov ve Hazar Denizleri Baltık Denizi ve Kuzey Amerika Ulaştığı suların yaşam koşullarına çok hızlı alışır ve istilacı bir türdür. Çok hızlı ürer. Ticari olarak önemli türler de dahil olmak üzere yerli balıklarla yemek ve yaşam alanları için rekabet eder ve yumurtaları ve gençleri avlar. Sezon başına birden fazla kez yumurta bırakabilir ve yoksul su kalitesinde hayatta kalır.

Kuzey Amerika tarak jölesi

Mnemiopsis leidyi

Amerika’nın Doğu sahil şeridi Karadeniz, Azov ve Hazar Denizleri Uygun koşullar altında hızlı bir şekilde (kendi kendini gübreleyen hermafrodit) üremektedir. Zooplankton üzerinde aşırı beslenir. Zooplankton stoklarını azaltır; besin ağı ve ekosistem işlevini değiştirir. 1990’lı yıllarda büyük ekonomik ve sosyal etkileri olan Karadeniz ve Azov Denizi’ndeki balıkçılığın çöküşüne önemli ölçüde katkıda bulundu. Şimdi Hazar Denizini benzer bir istila ile tehdit ediyor.

Kuzey Pasifik Deniz Yıldızı

Asterias amurensis

Kuzey Pasifik Güney Avustralya Çok sayıda üreyerek, işgal ortamlarında hızla ‘veba’ sayılabilecek oranlara ulaşır. Ticari olarak değerli tarak, istiridye ve istiridye türleri de dahil olmak üzere kabuklular üzerinde beslenir.

Zebra midyesi

Dreissena polimorpha

Doğu Avrupa (Karadeniz) Batı ve kuzey Avrupa, İrlanda ve Baltık Denizi de dahil olmak üzere, Kuzey Amerika’nın doğu yarısı Habitat, ekosistem ve gıda ağını değiştirir. Altyapı ve gemilerde ciddi kirlenme problemlerine neden olur. Su emme borularını, kanalları ve sulama hendeklerini engeller. 1989’dan 2000 yılına kadar yalnızca ABD’ye 750 milyon ABD dolarından 1 milyar ABD dolarına kadar olan ekonomik maliyetlere neden olduğu düşünülmektedir.

Asya yosunu

Undaria pinnatifida

Kuzey Asya Güney Avustralya , Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Arjantin Sahilleri Vejetatif olarak ve sporların dağılması yoluyla, hızla büyür ve yayılır. Yerli yosunları ve deniz yaşamını değiştirir. Habitat, ekosistem ve gıda ağını değiştirir. Ticari rekabetteki kabuklu deniz mahsullerini alan rekabeti ve habitatın değişimi yoluyla etkileyebilir.

Avrupa yeşil yengeci

Carcinus maenus

Avrupa Atlantik kıyısı Güney Avustralya , Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya Çok uyarlanabilir ve istilacıdır. Sert kabuğa bağlı yırtıcılığa karşı dayanıklıdır. Yerli yengeçlerle yarışır ve yer değiştirir, işgal edilen bölgelerde baskın bir tür haline gelir. Geniş av hayvanları türlerini tüketir ve tükenir. Gelgit boyunca kayalık kıyı ekosistemini değiştirir.

 ​​​​​​​​​​

Yorum Yap