1. Ana Sayfa
 2. TANKERCİLİK
 3. Gemilerde Yakıt Alma İşlemleri

Gemilerde Yakıt Alma İşlemleri

Gemilerde Yakıt Alma İşlemleri
1

Yakıt Alma İşlemleri öncesi, bütün ön yükleme kontrolleri yapılmalı ve haberleşme sisteminin çalıştığı doğrulanmalıdır. Yükleme debisi düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Bir tanktan diğerine değiştirme yapılırken, hortumda veya yükleme devrelerinde aşırı bir karşı basınç oluşmamasını sağlamaya özen gösterilmelidir.

Tanklar tamamlanırken, tanktaki sisin hava firarları yoluyla aktarılmasına sebep olunan muhtemel hava ceplerini azaltmak için ve yakıt tedarikçisinin yeteri kadar çabuk durdu­ramama riskini azaltmak için, yükleme debisi düşürülmelidir.

Yüklemenin tamamlanmasında, bütün hortumlar ve devreler sökülmeden önce, tanka veya uygulanabilirse, dubaya dreyn edilmelidir. Yakıt tanklarının içine hava üflemesi genel bir uygulamadır, ancak tank sadece kısmi dolu olmadıkça ve yüklemenin tamam­ lanması için yeterli üst boşluğa sahip olmadıkça, bir dökülmeye sebep olma yüksek riski vardır.

Zabitler tamamen makbul operasyonun her iki tarafında emniyet standartlarını kendileri temin etmelidir. Bu, aşağıdakilerin vasıtasıyla yapılabilir:

 • Kontrol Listesinin yetkili bir kişi tarafından memnun edici surette tamamladığının doğrulanması ile.
 • Uygun kayıtların görülmesi ile.
 • Uygun sayıldığında, müşterek kontrol ile.

Operasyonların başlamasından önce, karşılıklı emniyet için ve sonra zaman zaman, dubadan bir temsilci ve geminin bir zabiti, Kontrol Listesinde kabul edildiği gibi, etkili bir şekilde kullanılmakta olan, yükümlülüklerini sağlamak için duba ve geminin kontrollerini yürütür.

Yakıt Alımı Emniyet Kontrol Listesi Bölümleri

 • Transfer Edilecek Akaryakıtlar.Mutabık kalınan transfer debileri ve maksimum devre karşı basınçları ile beraber, transfer edilecek akaryakıtların miktarında ve cinslerinde müşterek bir mutabakat.
 • Doldurulacak Yakıt Tankları.Transfer edilecek akaryakıtın emniyetle yerleştirilmesini yeterli hacmin var olduğunu temin etme maksadıyla yüklenecek tankların bir teşhisi. Hacim, her bir tankın maksimum doldurma kapasitesini ve mevcut hacmini kaydetmeyi sağlar.
 • Yanaşma Öncesi Duba Tarafından Yapılacak Kontroller. Bu bölüm, duba gemiye yanaşmaya gitmeden önce yerine getirilecek kontrolleri sağlar.
 • Transfer Öncesi Kontroller. Bu bölüm, transfer faaliyetleri başlamadan önce müşterek deruhte edilecek kontrolleri sağlar.

Operasyon Kodları

 • A (Anlaşma). Bu, bir mutabakatı veya bazı diğer karşılıklı kabul edilebilir formda ifade edilen Kontrol Listesinde tanımlanmış olan prosedürü gösterir.
 • R (Tekrar Kontrol). Bu, beyannamede belirtilen ve her iki iştirakçi arasında mutabık kalındığı gibi, uygun aralıklarda tekrar kontrol edilecek maddeleri gösterir.
Yorum Yap

Yorum Yap

Yorumlar (1)

 1. Proje ödevim için tamda bu lazımdı, emeğinize sağlık.