1. Ana Sayfa
  2. Mevzuatlar

Gemilerde ÖTV’siz Yakıt Kullanımı

Gemilerde ÖTV’siz Yakıt Kullanımı
+ - 0

Dolar kurunda artış meydana geldikten sonra akla ilk gelen konu hep ÖTV‘siz yakıt olmaktadır. Peki nedir bu ÖTV‘siz yakıt olayı ve denizciliğe etkisi.

Denizciliğin gelişmesi ve karayolu ağırlıklı dâhili taşımacılığın deniz yoluna kaydırılması amacıyla, 16 Temmuz 2003 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve Maliye Bakanlığı’nın 31.12.2003 tarihinde yayımlanan 6 Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile deniz araçlarında Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Uygulaması 01 Ocak 2004 tarihinde başlatılmıştır.

Kabotaj hattında çalışan yük, yolcu, balıkçı, bilimsel araştırma gemileri ve ticari yatlar ile hizmet araçları bu uygulamadan yararlanmaktadır. Ayrıca, 2009 yılı itibariyle bu kapsama iç sularda faaliyet göstermekte olan kamuya ait yük ve yolcu gemileri ve 2012 yıl sonu itibariyle özel sektöre ait iç sularda faaliyet gösteren yük ve yolcu gemileri de dahil edilmiştir.

Sektördeki Payı

ÖTV’siz yakıt uygulamasının başladığı 01.01.2004 tarihinden 2017 Eylül sonuna kadar, toplamda sektöre 6 milyar 139 milyon TL destek sağlanmış olup, bu desteğin %21’i kamu, %79’u özel sektör tarafından kullanılmıştır.

blank

2017 Eylül ayı sonu itibariyle, kullanılan ÖTV’siz yakıt miktarının gemi cinsleri bazında dağılımına bakıldığında; en büyük payı %41.1’lik oranla yolcu gemileri ve feribotların aldığı, en düşük payı ise %2,7’lik oranla ticari yatların aldığı görülmektedir. Balıkçı gemilerinin payı ise %25,4 olarak gerçekleşmiştir.

blank

Yorum Yap