1. Ana Sayfa
  2. TANKERCİLİK

Gemide Kapalı Mahallere Giriş Prosedürü

Gemide Kapalı Mahallere Giriş Prosedürü
+ - 0

Personelin gemide Kapalı Mahallere emniyetli girişi için gerekli prosedürlerin tespit edilmesin­ den Şirket sorumludur. Kapalı bir bölüme girmek için müsaadelerin talep edilmesi, hazırlanması, yayınlanması ve dökümante edilmesi işlemi, geminin Güvenli Yönetim Sistemindeki (SMS) prosedürler tarafından kontrol edilmelidir. Kapalı bir bölüme girmek için yayınlanan prosedürlerin uygulanmasını sağlamak, Kaptan’ın sorumluluğundadır.

Kaptan ve Sorumlu Zabit, kapalı bir bölüme girişe izin verilip verilmeyeceğine karar vermekten sorumludur. Aşağıdakileri sağlamak Sorumlu Zabitin görevidir:

Yapılması Gerek Kontroller

  • Bölümün havalandırılması.
  • Bölümdeki atmosferin test edilmesi ve tatmin edici bulunması.
  • Personeli tanımlanmış tehlikelerden korumak için koruyucuların yerinde bulunması.
  • Girişi kontrol İçin uygun vasıtaların yerinde bulunması.

Uygun atmosfer kontrolleri

  • Oksijen miktarı hacimce %21 olmalı.
  • Hidrokarbon buharı konsantrasyonu %1 LFL’den daha az olmalı.
  • Hiçbir zehir veya diğer bulaştırıcı parçacıklar olmamalı.

Kapalı bir bölümde çalışma gerçekleştiren personel, prosedürleri takipten ve belirtilmiş güvenlik ekipmanı kullanmaktan sorumludur. Kapalı bir bölüme girişten önce, potansiyel tehlikeleri tanımlamak ve kullanılacak olan koruyucuları belirlemek için bir risk değerlendirmesi tamamlanmalıdır. Güvenli çalışma uygulaması sonucu dökümante edilmelidir ve Kaptan tarafından tasdiklenmeden önce, uygulamanın güvenli olduğunu ve geminin Güvenli Yönetim Sistemine (SMS) uygun olduğunu doğrulayan Sorumlu Zabit tarafından onaylanmalıdır. Müsaade veya diğer yetki veren doküman, bölüme giren kişi tarafından girişten önce dikkatlice incelenmeli ve tamamlanmalıdır.

Emniyetli giriş için istenen kontroller, gerçekleştirilen iş ve risk analizi esnasında tanımlanan potansiyel tehlikeler ile değişir. Ancak, birçok kez, Giriş Müsade Sistemi uygun ve etkili araçların teminini ve alınmış olan önemli tedbirlerin dökümante edilmesini ve gerektiği yerde fiziksel koruyucuları sağlayacaktır. Bir Giriş Müsadesi Sisteminin benimsenmesi, bir kontrol listesinin kullanılmasını dahil edebilir, bu nedenle tavsiye edilmiştir.

Çalışmanın devam etmesine izin, sadece işin tamamlanmasına yeterli bir süre için verilmiş olmalıdır. Hiçbir surette, periyot bir günü geçmemelidir.

İzinin bir kopyası, bölümün içinde izin verilen faaliyetlere herhangi bir kısıtlama konması ve bölüme girerken alınan tedbirlerden personelin bilgisi olması için, bölümün girişine sabit olarak aşılmalıdır.

Kontrol listesinde not edilen şartların herhangi biri değişirse veya bölümün havalan­dırması durursa, müsaade geri verilmelidir, geçersizdir.

Giriş izinleri gibi, yayınlanan onayların kısıtlanması, bir dokümanda giriş için güvenilir gösterilen bütün kargo tanklarına giriş izni gibi, tanka uygun bulunan uygulamalar gibi karışıklık ihtimalini azaltmak ve üst üste gelmesinden sakınmak, evrak yönetimi sadeleştirilebilir. Ancak, böyle bir sistem kullanılırsa, mevcut izinlerin iptal edilmesini sağlamak için ihtimamlı kontrol yapılmalıdır ve böylece ihmal ile oluşmayan bir geçerlilik periyodunun etkili bir uzatması isimlendirilen bütün tank atmosferleri verilen zamanda doğru olarak test edilir. Tanklara güvenilir girişi gösteren uyarılar ile tank kapaklarının işaretlenmesi ile izin verilen işlemin ilave edilmesini sağlamak için özellikle önemli olacaktır.

Temizlikten sonra ve yükleme öncesi kargo tanklarının kontrolü, tanka girmek için bağımsız bir surveyör gerekir. Bütün uygun tank giriş prosedürlerini yerine getirmelidir.

Yorum Yap