1. Ana Sayfa
 2. TANKERCİLİK

Gemide Çalışma Müsadesi Sistemi

Gemide Çalışma Müsadesi Sistemi
+ - 0

Şirketler, girişilen operasyonların ve işlerin bütün safhalarını yönetmek için kendi prosedürlerini oluştururken, tehlikeli işleri yönetmek İçin kendi SMS‘lerinin bir Çalışma Müsadesi Sistemi içermesini tercih ederler.

Bir Çalışma Müsadesi sistemi, işlerin belirli tiplerini kontrol etmek için kullanılan resmi yazılı bir sistemdir. Personelin, güvenli bir çalışma sisteminin gelişmesinde risk analizle­ rini kayıt etmelerinin ve üstlenmelerini gerektirir ve güvenli yönetime riske dayalı bir yaklaşım tarzı verir.

Bir Çalışma Müsadesi sistemi kurmak için rehber, endüstri organizasyonları ve ulusal güvenlik kurumları tarafından basılan bir kısım yayınlarda mevcuttur.

Çalışma Müsadesi sistemi, tehlikeli faaliyetleri kontrol etmek için aşağıdaki doküman­ lardan bir ya da birkaçını içerebilir:

 • Bir iş tanımı.
 • Bir bakım prosedürü.
 • Bir yerel prosedür.
 • Bir çalıştırma prosedürü.
 • Bir kontrol listesi.
 • Bir izin.

Çalışma Müsadesi Sisteminin Yapısı

Görevlendirilen işlemlerin ve sistemin yapısı, sistemin güvenlik ve işletimsel doğruluğun gerekli olan seviyesini vermesini sağlamada çok önemlidir.

Bir Çalışma Müsadesi sistemi aşağıdaki adımlardan oluşmalıdır:

 • İşin ve yerin tanımı.
 • Tehlikelerin tespiti ve risklerin analizi.
 • Çalışmayı gerçekleştirecek olan personele, uygun yetkiyi sağla.
 • Risk kontrol ölçümlerini tanımla – tedbirleri ve gerekli olan kişisel koruyucu ekipmanı tespit et.
 • Haberleşme prosedürlerini belirle.
 • Bir prosedür tanımla ve bir Çalışma Müsaadesi başlat. Çalışmayı yapmak için resmi onay al.
 • Bir çalışma öncesi toplantısı yap.
 • Çalışmaya hazırlık yap.
 • Çalışmanın yerine getirilmesini uygula.
 • Çalışma alanını emniyetli bir hale getir.
 • Kontrol amaçları için kayıtları tutarak işlemi tamamla.

Yorum Yap