1. Ana Sayfa
 2. DENİZ KÜLTÜR
 3. Gemici ve Yağcı Gemide Ne İş Yapar ?

Gemici ve Yağcı Gemide Ne İş Yapar ?

Gemici ve Yağcı Gemide Ne İş Yapar ?

Denizcilik sektörüne girmek isteyen pek çok kişinin merak ettiği ve sürekli sorduğu bir konu olan gemici ve yağcı gemide ne iş yapar sorusuna cevap şirketlerin ISM manuelleride ifade edilir. Genel olarak yapılan işler tüm gemilerde aynıdır. İşte görev ve sorumluluklar şöyledir.

Gemicinin Görev ve Sorumlulukları

Geminin raspa ve boya işini yapmak, halat işleri, manevraları, aktarma ve taşımalarını yapmak, güverte yıkamak, vinçleri ve her türlü güverte donanımların yağlamak, yedek parçalarını, makara ile halatlarını değiştirmek, ambarları ve sintinelerini süpürmek, gelen malzemeleri almak ve portuç, mağazalar ve kumanyalıklara taşımak, güvertedeki ırgat, vinç, kreyn motorlarını çalıştırmak ve kullanmak, zincirlik, ambarlar, tanklar, portuçlar, su ve balast tanklarının raspa ve boyası ile temizliklerini yapmak, kılavuz çarmıhını atmak, toplamak bakım tutumunu yapmak, borda ve sürme iskelelerin bakım tutumu ve donanımı ile netasını yapmak gemicilerin en önemli görevleridir.

Vardiya alacak Gv. Zabitleri ile mürettebatı zamanında uyandırmak, dümen tutmak, zabit nezaretinde limandan kalkmadan ve limana varmadan dümen provasını yapmak, köprüüstünün temizliğini yapmak, göğüs camlarını, seyir fenerleri cam muhafazalarını silmek, yıkamak ve temiz olarak muhafaza etmek, tenteleri, vardasilo ve kapelaları iyi halde bulundurmak, tamir etmek, güverte makinelerini, bumbaları, kreynleri, direkleri ve gemi bacasını silmek gemicilerin vazifeleri arasındadır.

Seyirde vardiyayı teslim aldığı anı ve teslim ettiği anı Vardiyadaki Zabite rapor eder.

Yük operasyonu ile ilgili amirlerin vermiş olduğu işeri yaparlar.

Yapılan tatbikat ve eğitimlere katılmak, deniz örf ve adetlerine göre amirlerinin vermiş olduğu vazifeleri ve talimatları yerine getirmek gemicilerin önemli görevlerindendir.

Yağcının Görev ve Sorumlulukları

 • Yağcıların en önemli görevi limanda ve seyirde makine dairesinde vardiya tutmaktır.
 • Vardiya Müh./Mk. Zabiti nezaretinde makineleri temizlemek, yağlamak, çalışan makinelerin sıcaklık ve basınçlarını kontrol etmek.
 • Sintine tulumbalarının çalışır durumda olması için gerekli işleri yapmak.
 • Skavenç mahallerini ve manifoldları temizlemek.
 • Akaryakıt ve su alımlarında çalışmak,
 • Gemiye alınacak makine malzemelerini yerlerine taşımak, yerleştirmek, gemi içinde makine malzemelerini bir yerden bir yere taşımak.
 • Vardiya alacak makine personeli ile Vardiya Müh./Mk. Zabitine alestayı zamanında çekmek, Vardiya Müh./Mk. Zabitinin vereceği işleri yapmak yağcıların görevleridir.
 • Müstehlik makine malzemelerin israf edilmeden kullanılmasına dikkat etmek ve makine dairesi ile mağazaların daima temiz tutulması , makine ve kazan onarımlarında Vardiya Müh./Mk. Zabiti ile birlikte çalışmak yağcıların görevleri arasındadır.
 • Yukarıda belirtilen işler haricinde yağcılar, denizdeki örf ve adetlere göre amirlerinin gemi ile ilgili verecekleri diğer işler ile Can-Mal Emniyeti, Deniz Kirliliği konularındaki işleri de yaparlar.
Yorum Yap

Yorum Yap