1. Ana Sayfa
  2. Teknik Bilgi

Gemiadamlarına Yardım Edebilecek Kuruluşlar

Gemiadamlarına Yardım Edebilecek Kuruluşlar
+ - 0

Denizcilik sektöründe çalışan deniz insanları evlerinden çok uzaklarında uluslararası yasalara göre çalışmaktadırlar. Bazen çalıştıkları firmalar iyi olmayabilir ve insanlar çok büyük sıkıntılar yaşayabilmektedirler. Başlıktan da anlaşılacağı üzere amaç onların sıkıntılarına çözüm oluşturmaktır.

Genel olarak gemi içerisinde oluşturulan kültür, onların problemlerini çözmeye yönelik olmalıdır. Gemi Kaptanı normal şartlarda tek başına onların çözüm sağlayan gemideki en üst kademedir. Fakat bu durum her zaman sıkıntılara çözüm olamayabilmekte ve bazı ciddi sorunlar açıkta kalmaktadır. İşte bu yüzden aşağıdaki şu kuruluşlar onlara yardım etmek için vardır:

1) Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF)

1896 yılında kurulmuş olup pek çok endüstriye yardım etme amacı güder (denizcilik, havacılık gibi). Gemiadamının milliyeti ya da gemi bayrağına bakılmaksızın gemiadamlarının haklarını savunur.

2) Uluslararası İşçi Örgütü (ILO)

Bu kuruluş ise birleşmiş milletlerin bir alt kolu olup dünya genelinde işçi iş standartları ve işle ilgili problemleri çözmeyi amaçlar. Gemiadamlarının çalışma şartları, yaş, işyerinin olması gereken standartlarını belirler. Gemiadamları hakkında yapısal normları düzenleyen diğer konvansiyonların pivot noktası olarak düşünülmektedir.

3) Gemiadamları Dini Enstitüsü (SCI)

Özel bir kuruluş olarak hayata geçirilmiş olup dünya genelinde hizmet sağlayıp gemiadamlarının dini ritüellerini yerine getirmeyi sağlamaktadır. Bu servis ücretsiz olup yasaldır.

4) Uluslararası Gemiadamları Refah ve Bağlantı Asistanı (ISWAN)

Bu kuruluş ise tamamen hayırseverlik üzerine kurulmuş olup gemiadamlarına ücretsiz gıda yardımı yapmayı amaçlamıştır.

5) Gemici Yardım Hattı (Helpline)

Merkezi Hindistanın Chennai bölgesi olan bu kuruluş 2002 yılında kurulmuştur. Amaç Hintli denizciler arasında kardeşlik bağı oluşturup onlara sosyal yardımlar yapabilmektir. Gönüllük esasına dayanan bu kuruluş, kendisinde mevcut verileri gizli tutmaktadır.

6) Denizin Havarileri

Bu kuruluş Büyük Britanya bölgesindeki denizcilere milliyet farketmeksizin, yardım, destek ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

7) Uluslararası Hristiyan Denizciler Birliği

Bu kuruluş 1969 yılında kurulmuş olup dünya genelindeki hristiyan denizcilere yardım etmeyi amaçlar.

8) İngiliz Denizciler

Bir tür hayırseverlik kuruluşu olarak kurulmuş olup, denizciler seferde iken onların ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar.

9) Gemiadamları Merkezi

Kar amacı gitmeyen kuruluşlardan biridir, temel amaçları misyonerlik yaparak gemiadamlarını hristiyan yapmak ve onlara yardım yaparak gözlerini boyamaktır. Havarilik derneğiyle birlikte çalışmalarını yürütürler.

10) Gemiadamlarını Destekleme Örgütü

Daha çok ingiliz denizciler için faaliyetlerini yürütmektedirler ve emekli olmuş denizcilere yardım etmeyi amaçlar. Finansal yardım yaparak onlara katkıda bulunur.

Yorum Yap