1. Ana Sayfa
 2. Haberler

Gemiadamları Yönetmeliği Değişiklik Taslağı 2017

Gemiadamları Yönetmeliği Değişiklik Taslağı 2017
+ - 1

İlk olarak Sosyal Medyada Duyuldu

Bazı kişiler tarafından sosyal medya üzerinden yürürlüğe gireceği iddaa edilen yönetmelik IMEAK‘ın resmi sitesinden yayınlandı.
Taslağı PDF olarak sayfanın en altında görüntüleyebilirsiniz.

Facebook sitesinde bir sayfada paylaşılan yönetmeliğin getirecekleri ve götürecekleri hakkında ki analiz yazısı ise aşağıda;

İşte Yönetmeliğin Getirdikleri ve Götürdükleri

1. Kılavuz kaptanların yeterlik şartları, eğitim, belgelendirme, çalışma usul ve esasları yönetmeliğe ilave edilmiş,

2. Aşağıdaki tanımlar Yönetmeliğe ilave edilmiş,

80) Liman Başkanlığı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Liman Başkanlığını,

81) Gemiadamı Cüzdanı: Gemiadamı olabilmek için gerekli koşulları taşıyan kişilere verilen ve gemiadamı yeterlik belgesi, gemiadamı uzmanlık belgeleri ve belge kanıtlarını da içeren cüzdanı,

82) Gemiadamları Merkezi: Bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin yapıldığı, İdare tarafından kurulan ve merkezi Sefaköy/İstanbul’da olan merkezi,

83) Gemiadamları Merkezi Komisyonu (GMK): Gemiadamı sınavlarının yapılması, belgelerinin düzenlenmesi ile eğitim kurum ve kuruluşlarının izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan bağımsız komisyonu,

84) Kılavuzluk hizmet bölgesi: Sınırları İdarece belirlenmiş deniz alanlarını,

85) Kılavuz kaptan: Bu Yönetmelikte belirtilen kılavuz kaptan yeterlik belgesine sahip olan kişiyi,

86) Kılavuzluk teşkilatı: Kılavuzluk hizmet bölgesi içerisinde İdare tarafından görevlendirilmiş teşkilatı,

87) Yat: Ticari ve Özel Yatları (Bu tanım önemli yat kaptanı stajyerlerinin özel teknelerde staj yapma imkanı sağlar)

88) Eski Yönetmelik: 30/1/1997 tarihli ve 22893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik

89) Denizcilikle ilgili okul: Deniz endüstrisi alanında eğitim veren, deniz işletmeciliği ve yönetimi, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, deniz ulaştırma ve işletme, deniz ve liman işletmeciliği, gemi inşaatı, gemi makineleri işletme, denizcilik işletmeleri yönetimi, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, gemi ve yat tasarımı, güverte, su ürünleri mühendisliği, balıkçılık ve su ürünleri, gemi elektroniği ve haberleşme, güverte işletme, gemi donatım, yat inşa vb. lise, ön lisans veya lisans düzeyindeki okulları,

90) Yetkilendirilmiş eğitim kurumu: İdare tarafından öğrencileri/mezunlarına gemiadamı yeterlik belgesi verilmesine yönelik yetkilendirilmiş Milli Eğitim Bakanlığına ve Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı eğitim kurumlarını,

3.Güverte ve Makine Lostramosu yeterlilikleri kaldırılmış,

4.Madde-6’ya aşağıdaki paragraf ilave edilerek İdareye denizcilik eğitim kurumlarının sayısına ilişkin düzenleme yapma yetkisi verilmiş,

İdare, eğitim kurumlarının ve gemiadamlarının çağın gerektirdiği bilim, teknolojik gelişmeler, eğitim altyapısı, deneyim ve yabancı dil bilgisi gibi uluslararası tercih edilebilirlik açısından denizcilik sektörünün ihtiyaçlarını göz önüne alarak, nitelikli gemiadamı yetiştirilmesini sağlamak amacıyla denizcilik eğitimi veren eğitim kurum/kuruluşlarının sayısını sınırlandırabilir. Yeni eğitim kurumlarına izin vermeyebilir. Ayrıca mevcutlarla ilgili bu amaca yönelik ilave tedbirler alabilir.

5.Tayfa (Gemici, usta gemici, yağcı, usta makine tayfası, elektro-teknik tayfası) sınavları kaldırılmış, (Sözlü tayfa sınavlarından on-line tayfa sınavına geçecez derken sınavları toptan kaldırdık hayırlı olsun.)

6.Porsun ve serdümenlerin usta gemici olmaları kaldırılmış, (Gerekçe askerlik süresinin kısalması olabilir, yine de Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda almış oldukları eğitim ve gemide yaptıkları görevler dikkate alındığında vatani görevlerini denizde yapan bu gençlere doğru olmamıştır. Zira, 6 ay deniz hizmeti yapan gemici 10 gün usta gemici kursu görüp usta gemici olabiliyorsa askeri gemilerde görev yapan porsun ve serdümen erlerimize haksızlık olmuştur, bu madde eski halini muhafaza etmelidir.)

7.Denizcilik liselerini bitirenlere gemici veya yağcı olma imkanı verilmiş,

8.Denizcilikle ilgili ön lisans ve lisans mezunlarına usta gemici veya usta makine tayfası olma imkanı verilmiş,

9.Usta gemici olma şartlarından biri olan 12 gemici olarak deniz hizmeti yaptıktan sonra usta gemici kursunu tamamlamak şartındaki deniz hizmet süresi 12 aydan 6 aya düşürülmüş, (Bu değişiklik STCW 2010 Manila Değişiklikleri Kural II/5 e aykırı, tekrar gözden geçirilmesinde fayda var)

10.Yetkilendirilmemiş okullardan mezun olanlara sınırlı vardiya zabiti eğitimi alıp 12 ay staj yapmaları durumunda sınırlı vardiya zabiti olma imkanı tanınmış,

11.Sınırlı vardiya zabiti olma koşullarına İngilizce zorunluluğu ilave edilmiş, (İdaremizin zabitlerin İngilizce seviyelerini arttırma konusundaki hassasiyeti doğru ve son derece yerindedir. Ancak, bu hassasiyete sınırlı vardiya ve sınırlı makine zabitleri ile yat kaptanlarının da dahil edilmesi uygun değildir. Üstelik mevcut sınırlı yeterliliklerindeki zabitlerin yeterliliklerini uzatırken de bu değişikliğe tabi olmaları TURYOL, DENTUR, Mavi Marmara, Şehir Hatları, özetle İstanbul’un deniz ulaşımını etkileyecektir. Çözümü söyleyeyim istediğiniz İngilizce seviyesi olmayanlara kabotaj dışında çalışamaz sınırlaması getirirsiniz olur biter.)

12.Sınırlı kaptan olma koşullarına İngilizce zorunluluğu ilave edilmiş,

13.Vardiya zabiti olma koşullarına İngilizce zorunluluğu ilave edilmiş,

14.Birinci zabit olma koşullarına İngilizce zorunluluğu ilave edilmiş,

15.Birinci zabitliğe geçişte istenen 36 aylık deniz hizmet süresi, vardiya zabiti olarak iki yüz elli ve daha fazla yolcu taşıyan, yerel trafikte düzenli sefer yapan 150 GT’den büyük yolcu ve yük gemilerinde yapıldığı taktirde 60 ay olarak belirlenmiş,

16.Kaptan olma koşullarına İngilizce zorunluluğu ilave edilmiş,

17.Kaptanlığa geçişte istenen 36 aylık deniz hizmet süresi, birinci zabit olarak iki yüz elli ve daha fazla yolcu taşıyan, yerel trafikte düzenli sefer yapan 150 GT’den büyük yolcu ve yük gemilerinde yapıldığı taktirde 60 ay olarak belirlenmiş,

18.Uzakyol vardiya zabiti olma koşullarında fakültelerde hazırlık sınıfı alınması zorunluluğu kaldırılmış, (Bu değişikliğin yorumu bana düşmez, ancak bu değişiklikten sonra denizcilik fakültelerinde hazırlık sınıfı kaldırılırsa zabitlerin İngilizce düzeyleri ciddi şekilde düşecektir.)

19.Kaptanlıktan uzakyol kaptanlığına geçiş kaldırılmış, (Cehennemde her ülkenin yanan bir kuyusu varmış, Türkiye hariç tüm ülkelerin kuyularının başında bir zebani durur yakılacakları kuyuya itermiş, merak etmişler Türklerin kuyusunda neden zebani yok diye bilge cevap vermiş Türkler zaten birbilerini kuyuya atarlar ayrıca zebaniye gerek yok. Dünya’da zabit açığı var, biz kendi vatandaşımızın bu açıktan faydalanmasını engelliyoruz. Bravo bize)

20.Sınırlı makine zabiti olma koşullarına İngilizce zorunluluğu ilave edilmiş,

21.Sınırlı başmakinist olma koşullarına İngilizce zorunluluğu ilave edilmiş,

22.Makine zabiti olma koşullarına İngilizce zorunluluğu ilave edilmiş,

23.İkinci makinist olma koşullarına İngilizce zorunluluğu ilave edilmiş,

24.Başmakinist olma koşullarına İngilizce zorunluluğu ilave edilmiş,

25.Uzakyol makine mühendisi olma koşullarında fakültelerde hazırlık sınıfı alınması zorunluluğu kaldırılmış, (Bu değişikliğin yorumu bana düşmez, ancak bu değişiklikten sonra denizcilik fakültelerinde hazırlık sınıfı kaldırılırsa zabitlerin İngilizce düzeyleri ciddi şekilde düşecektir.)

26.Makine mühendislerinin gerekli eğitim ve staj koşullarını karşılamaları durumunda uzakyol makine mühendisi olma imkanları kaldırılmış,

27.Gemi inşaa mühendislerinin uzakyol makine mühendisi olma koşullarından eğitim zorunluluğunun uzakyol yetkisi olan kurumlardan alınma koşulu kaldırılmış, yerine yetkilendirilmiş kurum ibaresi yer almış,

28.Başmakinistlikten uzakyol başmakinist yeterliliğine geçiş kaldırılmış, (Çok üzüldüm.)

29.Elektro-teknik zabiti olma koşullarına İngilizce zorunluluğu ilave edilmiş,

30.Kamarot yeterliliği almak için eğitim ve bonservis zorunlulukları kaldırılmış,

31.Yat Kaptanı (149 GT) yeterliliği ihdas edilmiş ve aşağıda belirtilen koşullar getirilmiş,

1) 18 yaşını bitirmiş ve en az lise mezunu olmak,

2) Usta Gemici yeterliği ile en az 6 ay deniz hizmetinde bulunduktan sonra, Yönergede belirtilen “Yat Kaptanı (149 GT)” eğitimini almak veya aynı eğitimi görerek yatlarda veya yolcu motorlarında 3 ay süreyle staj yapmış olmak,

3) “Kısa Mesafe Telsiz Operatörü” belgesine sahip olmak,

4) Yat Kaptanı eğitimi süresince veya münhasıran bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen “Deniz Güvenlik Eğitimleri”ni görmek ve ilgili belgelerine sahip olmak,

5) Yat Kaptanı eğitimi süresince veya münhasıran, Yönergede belirtilen “Yat Personeli intibak eğitimini almak,

6) Yönergede belirtilen İngilizce puan şartını sağlayarak İdarenin öngördüğü sınavda başarılı olanlar “Yat Kaptanı (149 GT)” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

7) Sınırlı Vardiya Zabiti ve üstü yeterlik belgelerine sahip güverte sınıfı gemiadamlarına Yat Kaptanı yeterlik belgesi, talepleri halinde Yat Personeli intibak eğitimini almaları şartıyla bu maddede belirtilen eğitim ve sınavlardan muaf olarak verilir.
Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (149 GT) eğitimini yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında tamamlayanlara, talepleri halinde İdare tarafından gemici yeterliği verilir. Yat Kaptanı stajyeri olarak gerekli deniz hizmeti gemici yeterliği ile yapılabilir.

32.Yat Kaptanı (499 GT) olma zorunluluğundaki 21 yaş sınırı kaldırılmış,

33.Yat Kaptanı (499 GT) olmak için gerekli olan staj muafiyeti vardiyadan sorumlu 3 yıl güverte tayfası deniz hizmetinden 2 yıl usta gemici olarak deniz hizmetine düşürülmüş,

34.Yat Kaptanı (499 GT) staj koşullarından olan 15 metreden büyük ticari yatlar ibaresi 15 metreden büyük yat (ticari ve özel) veya yolcu motorları olarak değiştirilmiş ve staj süresi 6 aydan 3 aya düşürülmüş,

35.Yat Kaptanı (499 GT) olma koşullarına “Yat Personeli intibak eğitimi”ni alma zorunluluğu getirilmiş,

36.Yat Kaptanı (499 GT) olma koşullarına İngilizce zorunluluğu getirilmiş,

37.Yat Kaptanı (2999 GT) yeterliliği kaldırılmış,

38.Yat Kaptanı (3000 GT ve üzeri) yeterliliği Yat Kaptanı (Sınırsız) olarak değiştirilmiş,

39.Yat Kaptanı (Sınırsız) olma koşulları aşağıdaki şekilde düzenlenmiş,

1) En az lise mezunu olmak,

2) Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (Sınırsız) eğitimini veya Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programına uygun bir eğitimi yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında almak,

3) Yat Kaptanı (499 GT) yeterliği ile boyu yirmi dört metreden daha uzun yatlarda en az yirmi dört ay yat kaptanı olarak deniz hizmeti olmak,

5) “GMDSS Genel Telsiz Operatörü” belgesine sahip olmak,

6) Yat kaptanlığı eğitimi süresince veya münhasıran bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen “Deniz Güvenlik Eğitimleri”ni görmek ve belgelerine sahip olmak,

7) Yat kaptanlığı eğitimi süresince veya münhasıran Yönergede belirtilen Yat Personeli intibak eğitimini almak, Yönergede belirtilen İngilizce puan şartını sağlayarak İdarenin öngördüğü sınavda başarılı olanlar “Yat Kaptanı (Sınırsız)” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

9) Uzakyol 1. Zabiti ve üstü yeterlik belgesine sahip gemiadamlarına Yat Kaptanı (sınırsız) yeterlik belgesi, talepleri halinde Yat Personeli intibak eğitimini almaları şartıyla bu maddede belirtilen eğitim ve sınavlardan muaf olarak verilir.

40.Yatlarda çalışacak tüm gemiadamlarının yat personeli intibak eğitimi almaları zorunluluğu getirilmiş,

41.Balıkçı gemisi kaptanı olmak isteyen güverte tayfalarına Balıkçı Gemisi Kaptanı Eğitimini yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında görme zorunluluğu getirilmiş,

42.Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı olma koşullarına Balıkçı Gemisi Kaptanı Eğitimini yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında görme zorunluluğu getirilmiş,

43.Yerel trafikte düzenli sefer yapan yolcu gemileri kaptanları başmühendis/başmakinistlerine ilişkin düzenlemenin yapıldığı madde değiştirilerek düzenlemenin yönerge ile belirleneceği ifade edilmiş,

44.Hafif Yolcu Gemisi/Feribotu ve Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi/Feribotu Kaptanları ile Başmühendis/Başmakinistleri Gemisi/Feribotu Kaptanları ile Başmühendis/Başmakinistleri başlıklı Madde-14 yürürlükten kaldırılmış, (Önceki uygulamada ISM’e tabi gemilerde 3000 GT ve üzeri yeterlilikteki kaptanlara sınav yapma yetkisi vardı ve bu sınavlarla önemli miktarda gemiadamı sertifikasını uzattı. Sorum şu bir önceki uygulamada neden ISM e tabi ve 3000 GT üzeri kaptan dediniz? Cevap veriyorum ne yani teknelerde kaptanlar da mı sınav yapsın? Bu değişiklik kaliteyi arttırmaz.)

45.Süreli sertifikaların yenilenmesinde 1 yıllık deniz hizmeti uygulaması getirilmiş, yeterliliklerde olduğu gibi son 5 yıl içinde 1 yıl deniz hizmeti gösterenlerin sertifikaları 5 yıl uzatılması için yeterli görülmüş, hizmet gösteremeyenler için sınav ve kursların yeniden görülmesi uygulamasına devam edilmiş, (Hızlıbot ile ilgili bir ayrıcalık yapılmalı, gemide hızlıbot yok ise yenileme uygun değil, aynı şekilde yolcu belgesi de) (Önceki uygulamada ISM’e tabi gemilerde 3000 GT ve üzeri yeterlilikteki kaptanlara sınav yapma yetkisi vardı ve bu sınavlarla önemli miktarda gemiadamı sertifikasını uzattı. Sorum şu bir önceki uygulamada neden ISM e tabi ve 3000 GT üzeri kaptan dediniz? Cevap veriyorum ne yani teknelerde kaptanlar da mı sınav yapsın? Bu değişiklik kaliteyi arttırmaz.)

46.Güvenlik Zabiti sertifikası 5 yıl içinde 1 yıl deniz hizmetiyle yenilenir,

47.Yönetmelikle getirilen İngilizce zorunlulukları halen yeterliliği olan zabitlerin liman cüzdanlarını yenilemeleri esnasında sağlamaları şart,

48.Miço sertifikaları gemiciye, silici sertifikaları yağcıya çevrilir, (2013 de bu yeterlilikleri kaldırdık 12 ay hizmeti olanlar sınavla gemici ve yağcı olsun dedik gelmediler, sonra 12 ay hizmetinizi getirin yeter sınava gerek yok dedik gelmediler, şimdi hepsini kaldırdık yeter ki gelin diyoruz. Gelirler mi?)

49.Seyir Güvenlik Eğitimleri (RADAR, ARPA, ECDIS, BRM, ERM,) iptal edilmiş, (Çok cesur bir karar, ulusal mevzuatımızdan bu sertifikalar kaldırıldı. Yabancı bayrak gemi işleten armatör personel müdürlerine kolay gelsin, bayrak devletlerine nasıl anlatacaklar merak ettim. )

IMEAK tarafından yayınlanan taslağın taratılmış orjinal hali

[gview file=”https://www.denizcilikbilgileri.com/Kitap/Gemiadamlar%FD%20Y%F6netmeli%F0i%20De%F0i%FEiklik%20Tasla%F0%FD%202017.pdf”]

Gemiadamları Yönetmeliği Değişiklik Taslağı 2017

İNDİR

Kaynak: facebook.com

Yorum Yap

Yorumlar (1)

 1. blank

  25. madde olarak gözüken konuda ing hazırlık kaldırılmış ise
  İngilizce başarı esasları
  MADDE
  54-
  (1) Yönetmelikte belirtilen İngilizce hazırlık sınıfından muaf olma ve sınıf
  geçme esasları ile bazı yeterliklerden bir üst yeterli
  ğe yükselmek için Yönetmelikte belirtilen
  zorunlu olan İngilizce eğitimi esasları aşağıda belirtilmiştir;
  a)
  İngilizce hazırlık sınıfından muaf sayılmak ve başarılı olmak için;
  1) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almak….

  ing hazırlık sınıfı kaldırıldığına göre YDS gibi sınavlardan 50 veya 60 alma zorunluluğuda kalmış olabilirmi? bir bilginiz varmı?

Konu Hakkında Görüşünü Bildir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.