1. Ana Sayfa
  2. TANKERCİLİK

Gemi – Sahil Emniyet Kontrol Listesi

Gemi – Sahil Emniyet Kontrol Listesi
+ - 0

Bir gemi bir terminalde iken operasyonların güvenle yürütülmesi için Gemi – Sahil Emniyet Kontrol Listesi yani Ship Shore Safety Checklist hazırlanır. Böylece sorumluluk ve mesuliyet, Terminal Temsilcisi ve geminin Kaptanı arasında müştereken bölüşülür. Kargo ve balast operasyonları başlamadan önce, Kaptan veya onun temsilcisi ve Terminal Temsilcisi aşağıdakileri yapar:

  • Maksimum yükleme veya tahliye debileri dahil transfer prosedürleri üzerinde yazılı olarak anlaşmalıdır.
  • Kargo veya balast elleçleme operasyonları esnasında acil bir durumda yapılacak hareket hususunda yazılı olarak anlaşmalıdır.
  • Gemi – Sahil Emniyet Kontrol Listesi tamamlanmalı ve imzalanmalıdır.

Kontrol Listesinin Niteliği

Gemi – Sahil Emniyet Kontrol Listesi, dört kısımdan oluşur; ilk ikisi (Kısım ‘A’ ve ‘B’) Dökme Sıvıların transferini kapsar. Bunlar bütün operasyonlara uygulanabilmektedir. Kısım ‘A’, gerekli fiziksel kontrolleri ve Kısım ‘B’ ise, şifahen doğrulanmış unsurları tanımlar.

Kısım C\ ek olarak Dökme Sıvı Kimyasalların transferiyle ilgili düşünceleri ve Kısım D ise, Dökme Sıvılaştırılmış Gazların transferini içerir.

Operasyonların emniyeti, konuyla ilgili düşünülen bütün ifadeleri ve ya ortaklaşa ya da tek olarak kabul edilen itaat için birleştirilmiş sorumluluk ve mesuliyeti gerektirir. Her iki kurum tayin edilmiş bir mesuliyeti kabul etmek için hazır değildir, ‘Açıklamalar’ kolonunda bir yorum yapılmalıdır ve gerekli olan düşünce, operasyonların takip edilebilir olup olmadığını tayin etmeyi vermelidir.

Belirli bir madde gemiye, terminale veya planlanmış olan operasyona uygulanabilir olmadığı düşünüldüğünde, bu husus bir not olarak ‘Açıklamalar’ kolonuna girilmelidir.

Maddelerin Kodlanması

Kod kolonundaki ‘A’, ‘P’ veya ‘R’ harflerinin olması şunları ifade eder:

  • A (Agreement). Bir prosedür veya mutabakatı gösteren bu harf, Kontrol Listesi’nin ‘Açıklamalar’ kolonunda tanımlanmalıdır veya karşılıklı kabul edilebilir diğer bir formda ifade edilmelidir.
  • P (Permission). P ile kodlanmış ifadelere olumsuz bir cevap verildiği durumlarda, operasyonlar uygun yetkiliden yazılı izin belgesi almadan yapılamaz.
  • R (Re-check). İki kurum arasında anlaşıldığı gibi, deklarasyonda belirtilen periyotlarda, uygun aralıklarda tekrar kontrol edilecek maddeleri işaret eder.
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank

Yorum Yap