1. Ana Sayfa
 2. Teknik Bilgi

Gemi Makine Dairesinde Tutulan Kayıtlar

Gemi Makine Dairesinde Tutulan Kayıtlar
+ - 0

Engine Room Log Book (Makine Jurnali)

 • Bu Jurnale, çalışan makinelerin tüm parametreleri ve buna ek olarak ana yürütme sistemleri, çalışan jeneratörler, boiler, purifier, refrigeration plant, air conditioning plant v.s. parametreleri de görevli zabitanın imzasıyla girilir.
 • Gemi makine zabiti her hangi bir anormallikle karşılaştığında bunu not eder.
 • Makinelerde her hangi bir major bakım yapıldığında işi yapan zabitin imzası, tarih ve açıklamalarıyla kayıt eder.
 • Hangi limandan hangi limana gidildiği sefer numarasıyla birlikte yazılır.
 • Her vardiyada değişik makinelerin çalışma saatleri kayıt edilir.
 • Gemide bulunan FO / DO / LO miktarları Gemi Baş Mühendisi tarafından kayıt edilir.
 • Gemide bulunan atık su miktarları baş mühendis tarafından kayıt edilir.
 • Özel operasyonlar mesela bunker (yakıt ikmali) alımları başlama ve bitiş zamanları olarak girilmelidir.
 • Özel operasyonlar, 15 ppm ekipmanı gibi çalıştırıldığı zaman kayıt edilmelidir.
 • Gemi Baş mühendisinin günlük olarak imzası ve açıklamaları kayıt edilir.

[ads1]
[divider style=”solid” top=”10″ bottom=”10″]

Oil Record book (Yağ – Yakıt Kayıt Defteri)

 • Yağ Kayı Defteri MARPOL Annex I uygulamalarının yazılı olarak kayıt edildiği en önemli dökümanlardan biridir.
 • OWS çalıştırıldığında sintine suyu filtre edilerek dışarıya basılır, bu operasyon zaman, gemi pozisyonu, tahliye edilen ve gemide kalan sintine miktarları yazılır.
 • MARPOL ekipmanlarının bakımları mesela OWS ve insinerator gibi, ne tür bakım yapıldığı, zaman ve tarih kayıt edilir.
 • Bunker operasyonlarını tarih, zaman, yakıtın cinsi, miktarı, yakıt alınan liman ve bunker operasyonlarında kullanılan yakıt tankları kayıt edilir.
 • Haftalık atık sular girilir, buna sintine ve sludge sistemleri dahildir.
 • Her hangi bir dahili sintine ve sludge transferi varsa tarih, zaman ve transfer yapılan miktar yazılır.
 • OWS de yapılan herhangi bir bakım, bakımı yapan zabitin imzasıyla girilir.
 • IOPP sertifikası ile mutlaka uyumlu olmalıdır ve yakıt Receiptleri (BDN) ve sludge / bilge alındıklarında tutarlılık olmalıdır.
 • Yapılan tüm operasyonlar, operasyonu yapan sorumlu gemi makine zabitinin imzası ile birlikte girilmelidir ve Gemi Baş mühendisi imzalamalıdır.
 • Her bir sayfanın sonu Gemi Kaptanı tarafından imzalanmalıdır.
  [divider style=”solid” top=”10″ bottom=”10″]

Engine Room Tank Sounding Log (Makine Dairesi Tank Seviye Kaydı)

 • Bütün gemi makine dairesine ait tankların fuel oil ve diesel oil service/settling ve bunker tankları (buna atık su tanklarıda dahil) iskandillerinin kayıt edildiği kayıt defteridir.
 • Makine Tank iskandillerinin alınmasından sorumlu zabit 4. mühendistir. (4. makine mühendisi yok ise 3. makine mühendisi sorumludur)
 • Genel olarak sabah ve aksam olarak iki kez alınır.
 • Tank iskandillerini alan makine zabitinin imzası ile girdiler yapılır.
 • Günlük olarak alınan iskandiller Gemi Baş Mühendisi tarafından kontrol edilir ve Gemi Baş Mühendisi tarafından doğrulu onaylanmalıdır.
  [divider style=”solid” top=”10″ bottom=”10″]

Sewage Management Log (Atık Su Kayıt Defteri)

 • Sewage Management kaydı ISPP sertifikasının bir bölümüdür, Sewage Plantın çalıştırma ve bakım prosedürlerini oluşturur.
 • Gemi 3. Mühendisi Sewage Plant kayıt defterinin tutulmasından sorumludur.
 • Denize herhangi bir sewage basımı yapılırsa bu deftere tarih, zaman, geminin pozisyonu ve tahliye edilen miktar kayıt edilmelidir.
 • Bütün kayıtlar, operasyonu yapan gemi makine zabitinin imzası ile birlikte girilmelidir.
 • Sewage plant bakımı, (chlorine tablet dozajları vs) bakımı yapan ve ilacı katan gemi makine zabitinin imzası ile girilmelidir.
 • Test için alınan örnekler ve sonuçlar mutlaka kayıt edilmelidir. Bu kayıtlar zabit tarafından imzalanmalıdır.

[ads2]
[divider style=”solid” top=”10″ bottom=”10″]

Oil to Sea Interface Log

 • Genelde deniz suyu ile iç ice ve yüzey yüzeye çalısan sistemler için kullanılır.
 • Bu kayıt defterinden genelde Gemi Baş Mühendisi sorumludur.
 • Bu sisteme normal olarak Stern tube sistem ve deniz suyu tarafından soğutulan soğutma sistemleri dahilidir.
 • Yağın normal seviyesi ve miktarı kayıt edilir. Kontrolde sistemlerde kaçak olup olmadığı karşılaştırılır. Bütün okumalar Gemi Baş Mühendisi imzasıyla kayıt edilir.
 • Girdiler günlük bazda yapılır.
 • Herhangi bir anormallik var ise Gemi Baş Mühendisi tarafından imzalanarak kayıt edilir
  [divider style=”solid” top=”10″ bottom=”10″]

Seal Log (Devre Mühür Kayıt Defteri)

 • Normalde bir çok firmanın bütün MARPOL sistemlerinin overboard valflerini mühürleme sistemi vardır buna OWS, Sewage sistem overboard ve devreleri, Sintine devreleri vs. dahilidir.
 • Gemide bulunan bütün mühürlerin kendine ait bir numarası vardır ve seal loga kayıt edilirler.
 • Yapılan mühürün nereye yapıldığı, mührün numarası, yapıldığı tarih mutlaka kayıt edilir.
 • Bu kayıt defterinden Gemi Baş Mühendisi sorumludur ve bütün kayıtları imzalamalıdır.
 • Mühür koparıldığında, koparılma nedeni ve koparılma tarihi seal loga girilmelidir.
  [divider style=”solid” top=”10″ bottom=”10″]

Chief Engineer Night Order Book (Baş Mühendisin Gece Emirleri)

 • Sadece Gemi Baş Mühendisi bu logun tutulmasından sorumludur.
 • Baş Mühendisin gece vardiya tutan makine zabitlerine verdiği talimatları içerir.
 • Bütün gemi makine zabitleri bu emirleri okuduktan sonra, okuyup anladığını belirtmek için bu talimatın altını imzalarlar.
  [divider style=”solid” top=”10″ bottom=”10″]
  [divider style=”solid” top=”10″ bottom=”10″]

Yorum Yap