1. Ana Sayfa
  2. Teknik Bilgi

Gemi Irgatları Test Prosedürleri

Gemi Irgatları Test Prosedürleri
+ - 0

Gemi ırgatları test prosedürleri, Gemilerimizde bulunan ırgatların senelik olarak gerçekleştirilmesi gereken BHC Testi, Test Kit yardımıyla aşağıda belirtildiği gibi yapılmaktadır.

 Test kitimizde bulunan braketlerin aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ırgatta bulunan 4 tane delikten 3 tanesine sabitleyerek başlanır. Braket yerleştirildikten sonra test kiti monte edilip test gerçekleştirilir.

blank

           Sekil 1- Braket Delikleri

Eğer ırgatın uzerinde braket icin ayrılmış delikler yoksa bunlar elle açılmalıdırlar. Ölçüleri için bir örnek yukarıda vardır. Ama bunlar her ırgat için farklılık gösterebilir bu nedenle manueli okunmalıdır.

BHC ayarlanırken halatın kastanyola üzerinde olusan kuvveti (P) bulmak için silindirin uyguladığı  kuvveti (T) kullanırız. T kuvvetinin uyguladığı kuvvet;  moment koluna (A), halatın çapına (d), tamburun çapına(D) bağlı olarak değişir. Bu değerlere sahip olduktan sonra formülde yerlerine koyarak, test cihazının barometresinde ayar yapacağımız değere ulaşırız.

blank

Sekil 2- Test Şeması

Kastanyola kuvvetini BHC ye bağlı olarak veren formül aşağıdaki gibidir;

blank

Bunlar ise:

P OPERSYONEL FREN KAPASITESI
A TEST KUVVETININ MOMENT KOLU
D HALATIN CEVRELEDIGI TAMBUR CAPI
d HALAT CAPI
T HESAPLANAN TEST TONU

BHC değeri halatın maksimum taşıma yükünün %60’i olarak kabul edilir. Bu değer tamburda bir sıra halata göre bulunur. Bu da halatın taşıma kapasitesinin en fazla olduğu durumdur.

Barometrede okunan değerler bar/kN cinsindendir. Bu değerlerin bar/psi/ton/kN gibi değerlere çevirmek için ırgatların manuellerinde verilen tabloları kullanılabilir yada aşağıdaki formüllerden birbiri cinsinden değerler elde edilebilir.

TON—-kN :      LOAD(kN)     =    LOAD( Ton )x 9.81

Ton —-Bar:      Pressure(bar)  =   {LOAD(ton)x981) / Piston Alani[cm2]

kN  —-Bar:       Pressure (bar)  =   {LOAD[kN]x100 / Piston Alani [cm2]

Bar —-psi :       Pressure [psi]   =   Presure[bar]x14.504

BHC Test Prosedürü

Öncelikle test kiti muntazam bir sekilde test yapacağımız ırgatın yanına getiririz. Irgatı önceden kastanyola sıkılı olarak kısa süreliğine çalıştırmalı ve kastanyola yüzeyinin ıslak yada nemli olmadığından emin olmalıyız.

blank

Irgatin şekildeki gibi çemberdeki dört deliğin ucunu kullanacak şekilde testin yapılacağı yere çeviririz.

blank

Sonra resimdeki gibi ırgat çemberinin 3 deliğine braketleri yerleştiririz.

blank

Braketin somunlarını sıktıktan sonra basınç pinini brakete monte ederiz.

blank

BHC test silindirini resimdeki gibi test  icin ayrılmış platforma koyarız. Bu noktada platform üzerini ve silindirin ıslak yada yağlı olmamasına, kuru olmasına dikkat etmeliyiz. 

blank

Test aparatını resimdeki gibi yerleştiririz. Yerleştirirken hortumunun düz olmasına pompanın düz zemine oturtulmasına, kıvrılma olmamasına dikkat edilmelidir.

blank

Aparatı yerleştirdikten sonra braketle silindir arasında 1-2 cm mesafe olacak şekilde ayarlarız. Kavramayı ayırdıktan sonra kastanyolayı tam sıkarız. Test aparatı pompasının bedendeki boşaltma anahtarını sıkıp önceden hesapladığımız BHC değerine kadar pompalarız.

BHC değerine geldiğinde kastanyolayı yavaşça gevşeterek basıncın attığı yerde kastanyola kolunu tutarız.

blank

Pompanın boşaltma anahtarını gevşetip geycteki basıncı sıfıra düşürürüz. Kastanyola kolunun çeyrek tur sıkarız. Kastanyolayı daha fazla sıkamayacak kadar kol üzerinde bulunan somunları sona getirip sıkarız.

blank

Kastanyola kolunu gevşetip sıkarken her iki somunun kolla birlikte hareket ettiğinden emin olmalıyız.

Kastanyolayi sıktıktan sonra test aparatını Rendering noktasını tespit etmek üzere tekrar kulanırız. Burada test aparatının basınç geyci önceden hesapladığımız BHC değerini geçecek ve attığı yer ırgatın Rendering noktasI olacaktIr. Buna göre formülü tersten kullanarak Rendering noktasını “Ton” olarak çevirebiliriz.

Yorum Yap