1. Ana Sayfa
  2. DENİZ KÜLTÜR

Gemi Adamlarının Yurtdışına İhraç Edilmesi

Gemi Adamlarının Yurtdışına İhraç Edilmesi
+ - 0

Bir ülkenin beşeri sermayesi yani Gemi Adamlarının yurtdışına ihraç edilmesi işlemini düşündüğümüzde esasen bu görüş olumsuzdur. Ancak bu cevap ülkeden ülkeye ya da zaman ve duruma göre değişebilmektedir.

Bu Konuda Diğer Ülkelerin Uygulamaları

Az gelişmiş yada gelişme yolundaki bazı ülkeler, kolay bayrak uygulamasından da beslenerek çok uzun yıllara sari olan bir süreç içinde, kara esaslı emek ihracı yanı sıra gemi adamı ihracını da bir ülke politikası olarak belirlemiş ve gerekli örgütlenme ve eğitme modelini oluşturmuşlardır. Bu ülkelerin başında da Filipinler gelmektedir. 1980’li yılların sonunda doğu blokunun çözülmesi ile buna eski SSCB ülkeleri de katılmışlardır. Bu bir taraftan uluslararası piyasada gemi adamı arz eden ülke ve gemi adamı sayısını artırırken adeta kolay bayrak gibi kolay sertifika sorununu da ortaya çıkartmıştır. Bu uygulama sonucu kalitesiz emek nedeni ile zarara uğrayan işverenler daha seçici olmaya başlamışlardır. Buda her kademede gemi adamının eğitim kalitesinin ve ehliyet ve sertifika verme konusundaki titizliğin önemini ortaya çıkartmıştır.

Filipin, Çin, Rusya, Myanmar, Pakistan, Hindistan, Ukrayna  ve Diğerleri

Gemi adamı tedarikçisi olarak dünya sıralamasında Çin den sonra 2.ci olan Filipinler’in bu işten yılda 5.6 Milyar USD kazandığı dikkate alınırsa, bunu gerçekleştirme ihtiyacımız ortaya çıkar. Her yıl 229.000 Filipinli yılın her hangi bir anında dünya denizlerinde gemi üstünde dolaşmakta olup 2015 yılında 358.898 adet gemi adamı arzı sağlanmıştır. 2014 yılında bu miktar 402.000 adetti ve Filipinlerin  payı %30 idi Bu gün için bu oran %24’e düşmüştür.

Bu Filipinler’in döviz kazandırıcı işlemler bakımından bir ülke politikası olup 2014 yılında  toplam  1.8 Milyon kişi yurt dışına ihraç edilmiştir , bunlardan 1.431.000 adedi shore based, 402.000’i ise seabased olmuştur. Bunlardan elde edilen gelir Toplamda 24 Milyar USD olup gemi adamının yurda gönderdiği gelir miktarı 5.6 Milyar USD olmuştur. Filipinler’in yurt dışına emek ihracından elde ettiği gelir GDP’nın yüzde 10’u dur.

Bazı eski kaynaklarda Filipinler’in yurt dışı çalışanlarının yurda gönderdiği para 33 Milyar USD , Hindistan’ın 69 Milyar USD ,Çin’in ise 64 Milyar USD olarak verilmektedir. Bizde bu oran GDP ‘nin %0,1 iridir.

blank

Filipinler Nüfusunun % 9’unu Yurtdışına İhraç Etmektedir

Bu husus yukarıda belirtildiği üzere onların bir hükümet politikasıdır. Denizcilik alanında gemi adamı yetiştirmek ve bunu pazarlamak için ,yurt dışına ihraç edilecek gemi adamının kalitesi ve deniz güvenliğinin garantisi için CHED,TESTA ve MARINA gibi devlet kurumları ile bunu sağlamakta, Maritıme Education Training Institutions (METIS )vasıtası ile eğitim sağlanmaktadır. POEA (Filipin Deniz Aşırı İSTİHDAM Acentesi )kontrolündeki  406 adet Manning Agency  başka deyimle iş gücü temini acenteleri Filipinler’de belli lisanslara sahip olarak , devletin denetim ve gözetimi altında faaliyet göstermektedirler.

İHRAÇ EDİLECEK EMEĞİ YARATMAK, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KALİTEYİ SAĞLAMAK, GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRMEK, PAZARLAMA KANALLARINI OLUŞTURMAK, KAZANCIN EN KOLAY YOLDAN ÜLKEYE TRANSFERİNİ SAĞLAMAK, EMEĞİN HAKLARINI KORUYACAK GEREKLİ MEKANİZMAYI SAĞLAMAK.  Bu politikada önem arz etmektedir.

Tüm bunlar topyekûn bir hükümet politikasını ve bunların gerekli alt yapısının ve regülasyonunun oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu ise birçok bakanlığı ilgilendiren bir konu olup, bakanlıklar arası işbirliğini icap ettirmektedir. Mevcut yönetim sistemimizde bunu gerçekleştirmek çok daha kolay olacaktır.

Yorum Yap