1. Ana Sayfa
  2. İlginçler

Gemi Adamları Psikososyal Anket Sonuçları

Gemi Adamları Psikososyal Anket Sonuçları
+ - 0

Gemi adamları Psikososyal anket sonuçları göstermiştir ki çalışma ortamında ciddi riskler barınmaktadır. Gemi adamları denizde çalıştıkları süre boyunca Psikososyal Problemlerle karşılaşmaktadır. Gemi adamlarının denizde karşılaştığı psikolojik etkenlerde önemli sıkıntılara sebep olabilmektedir.

Ölçüm sonuçlarına göre aydınlatma düzeylerinin, kapalı alan olan pitch ve yeke dairelerinde ilgili referans sınır değerlerin çok altında kalması ilgili bölgeye girecek gemi adamlarını büyük bir riskle karşı karşıya bırakmaktadır. Yapılan işe göre günlük enerji tüketimi ortalamalarına bakıldığında en yüksek enerji tüketilen görevin yağcılık olduğu açıkça görülmektedir.

Anket Sonuçlar

İşte yapılan anket ve verilen cevaplar şöyledir.

Ölçüm yapılan tüm gemilerde makine dairesinde çalışanların gürültü maruziyeti öngörülen sınır değerlerin üzerinde tespit edilmiştir.

Gemi adamları, çalışılan saha koşulları ve kullanılan ekipman dolayısıyla titreşime maruz kalmaktadır. Risk değerlendirmesi süresince gemi personeliyle yapılan görüşmelerin ardından özellikle talep edilen ölçüm sonuçlarında titreşim değerlerinin insan sağlığına zarar verici düzeyde olmadığı görülmüştür.

Çalışanlara uygulanan psikososyal anket sonuçlarına göre ankete katılanların %44’ü lise mezunu ve %73’ü 5 yıldan fazla süredir aynı işi yapmaktadır.

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

Yorum Yap