1. Anasayfa
  2. Mevzuatlar

Gemi Adamları İçin İşsizlik Maaşı Koşulları

Gemi Adamları İçin İşsizlik Maaşı Koşulları
1

Gemi Adamları için işsizlik maaşı koşulları sıklıkla sorulan sorulardandır. İşsizlik sigortası ile ile ilgili koşullar İşsizlik Sigortası Kanunu ile belirlenmiştir. Temel nokta olarak şunun bilinmesi gerekmektedir ki İşsizlik Sigortası için sadece Türk Bayraklı gemilerde çalışan gemi adamları işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar.

Şu an yasada değişiklik beklenmekle birlikte İşsizlik fonundan yararlanmak için gemi adamının son 120 gün priminin tam olarak ödenmiş olması gerekiyor. Yasadaki bu koşulu sağlayan gemi adamları, son üç yıl içinde  600 günlük sigorta primi ödenmiş olanlara 6 ay; 900 günlük sigorta primi ödenmiş olanlara 8 ay; 1080 günlük sigorta primi ödenmiş olanlara 10 ay süre ile işsizlik ödeneği verilebilmektedir. Bu da kısaca eğer üç yıl içerisinde adınıza 600 günden az prim yatırılmışsa işsizlik maaşı alamayabilirsiniz. Ayrıca, İşsizlik Maaşı da en fazla 10 ay olarak verilmektedir.

Eğer gemi adamı belli bir süre ile sözleşmeyle çalışıyorsa, sözleşmenin sona ermesi durumunda İşsizlik ödeneğine başvurabilir. Örnek vermek gerekirse, gemi adamı eğer son üç yıl içerisinde bir gemi adamının 800 gün sigorta primi olması durumunda, bu gemi adamı son olarak Türk bayraklı bir gemide 4 aylık bir kontratla çalışmış olsun. Sözleşmesi sona erdiğinde son 4 ay sigorta primi yatırılmış olacağı için, 120 günlük sigorta primi şartını da sağlamış olacağından, gemi adamı işsizlik maaşı almak için 30 gün içerisinde İşkur’a başvurabilir.

Diğer Durumlar

Deniz İş Kanunu’nun 16. maddesinde belirtilen bildirim önergelerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olması ya da Deniz İş Kanunu’nun 14. maddesinin (II) ve (III) numaralı bentlerine göre gemi adamı tarafından sonlandırılmış olması durumunda işsizlik ödeneği almaya hak kazanılır.  Yani gemi adamı aşağıdaki durumlardan biri gerçekleştiğinde gemiden ayrılırsa sigorta primleri şartları sağlanmış olmak kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanır:

  • Ücretin kanun hükümleri veya hizmet akdi gereğince ödenmemesi,
  • İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı, kanuna, hizmet akitlerine veya sair iş şartlarına aykırı hareket etmesi;
  • İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi

Ayrıca, geminin herhangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre seferden kaldırılması; gemi adamının herhangi bir sebeple sürekli olarak gemide çalışmasına engel bir hastalığa veya sakatlığa uğraması durumunda da gemi adamı sigorta primleri şartları sağlanmış olmak kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanır.

“Geminin kayba uğraması, terk edilmesi veya harp ganimeti ilan edilmesi veyahut Türk Bayrağından ayrılması hallerinde”  de gemi adamı sigorta primleri şartları sağlanmış olmak kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanır.

Kaynak: Dadder, Deniz-İş Kanunu, Mevzuat

Konu Hakkında Görüşünü Bildir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yorumlar (1)

Konu Hakkında Görüşünü Bildir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.