1. Ana Sayfa
  2. Teknik Bilgi

Ship Energy Efficiency Nedir? Nasıl Doldurulmalıdır?

Ship Energy Efficiency Nedir? Nasıl Doldurulmalıdır?
+ - 0

Ticaretin gelişmesi, dünyada çevre algısının genişlemesine de yol açmıştır ve bu sebeple artık gemilerin daha çevreci olması istenmektedir. Bu sebeple geçen sene devreye giren Ballast Water Treatment Sistemi de buna başka bir örnektir. Önceleri Ship Energy Efficiency firmalar icin gönüllü bir çalışma idi ve özellikle ISO 14001 sertifikasına sahip olan firmalar için güzel bir örnek teşkil etmekteydi.

Artık bu program gönüllü olmaktan çıkıp artık zorunlu hale gelmiştir ve IMO bunu Marpol Annex VI Kısım IV bölümüne eklemiştir. Temel konsepte baktığımızda ise aslında şu örneği verebiliriz bu konunun anlaşılması için. Yeni bir araba aldınız ve üretici tavsiyesi üzerine arabanızı belirli Kilometrelerde bakıma götürüyorsunuz ve arabanız zamanla yıpranma olsa da arabanız hep iyi durumda kalıyor.

blank

Bu plan genel olarak şu kısımlarla ilgilidir.

  • Energy efficiency design index (EEDI)
  • Ship energy efficiency management plan (SEEMP)
  • Energy efficiency operation index (EEOI)
  • IMO Fuel oil consumption Data reporting

Eger geminiz bu regülasyonu sağlıyor ise International Energy Efficiency Sertifikasını alacaktır.

EEDI (Energy efficiency design index)

IMO’nun amacı gemi makina ve diğer ekipmanlarının çevreyi daha az kirletmesini sağlamaktır. EEDI’nin amacı, geminin mil başına ne kadar CO2 saldığını belirlemektir. Şu formülden bulunabilir.

blank

Geminizin Energy Efficient olup olmadığını yani IMO’nun kriterlerine uygunluğu için su iki kıstas önemlidir:

  • Geminiz icin maksimum EEDI degeri, (Required)
  • Geminizin gercek EEDI degeri. (Attain)

Required EEDI degerii ise, MARPOL Annex VI, Chapter 4, Regulation 21 bulabilirsiniz.

blank

IMO, gün geçtikçe gemilerin daha fazla efektif olmasını istemektedir ve bu yönde ana makina üreticilerinin de çalışmaları vardır.

blank

Şu an bu tabloya göre 1. Fazdayiz ve Required EEDI değeri, reference line değerinden % 10 daha azdır.

blank

Gemiden istenen EEDI değeri (Required) ile geminin gercek EEDI değeri (attain) degerlerini biliyoruz ve buna göre geminizin gerekli sınırlar içerisinde olup olmadığını görebilirsiniz. Bu hesaplama konusunda daha fazla bilgi almak icin: MEPC.245(66) IMO Guidelines on the calculation of attained EEDI. Okuyabilirsiniz.

Geminin mevcut sahip olduğu EEDI degeri için bazı faktörler şunlardır:

1) Makinanin spesifik Yakıt Tüketimi

Eğer makinanız aynı enerjiyi daha az yakıt yakarak da sağlıyorsa bu makinanızın daha efficient olduğunu ve de daha az CO2 salınımı yaptığınızı gösterir.

2) Gemide kullanılan Yakıt Türü

Eğer makinanız fuel oil tüketip daha az CO2 üretiyorsa EEDI değeriniz daha küçük olacaktır.

3) Geminin Hızı

Eğer geminiz aynı yakıt tüketimiyle daha fazla seyir yapabiliyorsa bu geminin daha efficient oduğunu gösterir.

4) Geminin Deadweight`i

5) Gemide Kullanilan Inovatif Teknolojiler

EEDI Teknik Dosyası (EEDI Technical File)

Gemide kullanılan makinanın EEDI değerini hesaplamak için bazı parametreleri kullanmak gerekecektir ve bu parametrelerin bulunduğu dosyaya EEDI Teknik Dosyası denir. Bu da Marpol Annex VI Kisim IV de belirtilmektedir.

blank

SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan)

Geminin daha efficient olması ve cost effective olmasi için yapılması gereken bazı yöntemlerin bahsedildiği kısımdır. Bu plan, Marpol Annex 4 Regulasyon 22 gereği tüm gemiler için zorunludur. Bu plan iki kısma ayrılır. Birinci kısımda şirket tarafından benimsenen ve gemi için spesifik tedbirleri gösterir. Bunlardan bazıları resimdeki gibidir.

blank

Part 2 ise 5000 GRT ve ustu gemiler icin uygulanmaktadır.

blank

Peki gemi tarafından salınacak CO2 miktarını nasıl hesaplayabilirsiniz?

Bunun için de, yakıt kütlesinin CO2’ye dönüşüm factor hesaplaması yapmamız gerekecektir. Tüm yakıt türleri için bu factor değeri verilmiş olup formülde yerlerine koyduğumuz vakit, gemi tarafından salınacak CO2 miktarını bulabiliriz.

Yukarıdaki tabloda her yakıt türü için dönüşüm factor değeri verilmiştir. Şimdi bu değerleri asağıdaki formülde yerlerine koymamız gerekecektir.

blank

EEOI, Gemiler ve Şirketler için gönüllülüğe bağlıdır ve genellikle şirketler bu değerleri 3 ayda bir gemilerinden toplamaktadır.

Peki EEOI ve EEDI arasindaki fark Nedir?

Her iki değer de gemilerin yaydığı CO2 miktarına göre efficiency değerlerini hesaplar. EEDI geminin dizaynına göre energy efficiency değerini hesaplarken EEOI ise, geminin nasıl daha efficient olabileceğini gösterir.

Yorum Yap