1. Ana Sayfa
  2. İlginçler

Dünyanın En Büyük Gemi Filoları

Dünyanın En Büyük Gemi Filoları
1
+ - 0

Denizcilik bir kültür olup yıllar boyunca o ülke içersinde devam eder. Bugün kısa bir araştırma yaptığımızda zamanında Osmanlı devleti bünyesinden ayrılan ve hala yıllardır krizle boğuşan Yunanistan şu an dünya üzerinde en fazla filoya sahip bir ülke konumundadır.

Şu an dünya üzerinde Yunanlı armatörlerin varlıkları sektörü domine etmektedir ve toplam değeri ise 100 milyar doları bulmaktadır. Yunanlıları ise sırasıyla 89 miylar dolar ile Japon ve 84 milyar dolarlık varlıklarıyla Çinli armatörler takip etmektedir.

Özellikle Yunanlıların sahip oldukları filonun dağılımı ise şu şekildedir: 36 milyar dolarlık tanker filosu, 35.75 milyar dolarlık dökme yük filosu ve 13,5 milyar dolarlık LNG filosundan oluşmaktadır. Tüm bu değerlerle Helenik filo toplam marketin %19‘unu elinde bulundurmaktadır.

Analizlere bakıldığında ise Yunanlıların filo yönetimlerini çok iyi şekilde yerine getirdiği görülmektedir yani kriz dönemlerinde çok iyi pozisyon alabilmektedir ve filolarında farkedilebilir şekilde değişim meydana gelmemektedir. Aynı durumu Almanlarla karşılaştırdığınızda onlarda oynarlık daha fazla olmaktadır.

Trendlere bakıldığında Çinli armatörlerin harekete geçtiği özellikle devlet yönetimli filoların kurulduğu görülmektedir ancak Yunanlılarla karşılaştırıldığında ise Yunanlıların sonuç odaklı oldukları görülmektedir.

2018 Filo Genişliği Dağılımı

Listenin 2. sırasında Japon armatörler bulunmaktadır. Japon armatörlerin ilgisinin daha çok Dökme ve LNG segmentine yönelik olduğu görülmektedir. Japon armatörlerin tanker segmentinde daha fazla baskıya maruz kaldığı görülmektedir. 2000li yıllardan itibaren Japon rafinelerinde meydana gelen düşüşler onların uzak doğu rafineleriyle daha fazla rekabete giriştiğini göstermektedir.

Japon armatörlerin LNG segmentindeki üstünlükleri göze çarpmaktadır. Nükleer enerjinin halen hassas bir konu olması (bkz Fukuşima), Japonların alternatif (Klasik) enerji segmenti olan Kömür ve LNG’ye yatırımlarının devam ettiğini göstermektedir. Bu sebeple filodaki gelişim de Domestik ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir.

Listenin 3. sırasında bulunan Çin ise evet ekonomisinin hızlı büyümesine istinaden emtiya ve enerji alanında önemli ithalatlar gerçekleştirmektedir. Özellikle 2000 li yıllardan itibaren gerçekleşen %11 lik büyümeler Çinli armatör ve devlet destekli filoların kurulmasına ön ayak olmuştur.

Çin ekonomisini incelediğimizde Çinli armatörlerin sayısının artacağı ön görülmektedir. Bu artış hem emtia alanında ve de Özellikle Ham Petrol alanında gerçekleşecektir. İlerleyen dönemde Çinli armatörlerin tanker filosunda artış meydana geleceği çok aşikardır.

Yorum Yap