1. Ana Sayfa
 2. Teknik Bilgi

Kaza, Olay ve Oluşmamış Kaza | Denizde Güvenlik

Kaza, Olay ve Oluşmamış Kaza | Denizde Güvenlik
1
+ - 0

KAZA (ACCIDENT)

Cana, mala ve çevreye gelen, istenmeyen, zarar ya da hasarla sonuçlanan, çeşitli şekillerde bir sürecin gerçekleşmesinde kayba neden olan bir olaydır. Bir Olay eğer kayıp ile sonuçlanmamış ise kaza değil, Oluşmamış Kaza (Near Miss) dır.

OLAY (INCIDENT) 

Gerçekleştiğinde kayba neden olan ya da neden olabilecek tehlikeli bir oluşumdur.

OLUŞMAMIŞ KAZA (NEAR MISS)

Oluşmamış kaza, gördüğünüz veya duyduğunuz, çok az farklı şartlarda oluşması halinde yaralanma, mal zararı, çevre veya iş kaybı ile sonuçlanabileceğini düşündüğünüz olaylardır. Oluşmamış kazaların oluşumu kazalardan çok daha fazladır. Her gün her an birçok, kayıp ile sonuçlanabilecek ancak çeşitli şekillerde sonuçlanmayan olay olmaktadır.

KAYIP

Cana, mala ve çevreye gelen istenmeyen zarar ya da hasar. Bir kazanın sonucu olarak ortaya çıkar. Gözle en çok görülen kayıplar can ve mal kayıplarıdır.

blank

Gözle görülmeyen kayıplar ;

 • Bir işlemin sekteye uğraması.
 • İşin durması.
 • Geminin seferden kalması.
 • Zaman kayıpları, ve
 • Bunların zincirleme olarak oluşturduğu kayıplardır.
Bir kayıp sürecinin başlamasıyla birçok gözle görülmeyen kayıplar ya hemen ya da daha sonra ortaya 
çıkar.

Eğer, kaza veya olay, kolaylıkla üstesinden gelinemeyen nedenlerden dolayı oluşuyor ise; yapılacak olan iyi bir araştırma ve analiz, problemin çözümünde gerekli olan bilgilerin elde edilmesini sağlayacaktır.

Böylece
kontrol eksikliği olan alanlar tanımlanacak ve ne gibi düzeltici hareketlerin yapılması gerektiği belirlenecektir. Araştırma ve analiz işleminin sonucunda, olayın tekrarlama olasılığı ya ortadan kaldırılacak ya da azaltılacaktır. Araştırma, olayın oluşma nedenleri ve bulguların tespit edilmesi ile sona erdirilmeyecek, kaza – olay araştırmasının temel nedenleri (root causes) bulunacak ve kontrol altına alınacaktır.

blank

WHAT IS ACCIDENT, INCIDENT AND NEARMISS ?

ACCIDENT

Any incident, which has inadvertently caused a loss or hazard to life, property and environment, is called an Accident. If such an incident results without any loss, then it is called Near Miss.

INCIDENT

An incident is a dangerous occurrence that leads or may lead to any kind of loss.

NEAR MISS

A near miss is an event that you have seen or heard about that under slightly different circumstances could have resulted in injury, property damage, environment or process loss. Near misses are more frequently encountered every day and at any stage of shipboard operations.

LOSS

Any hazard to life, property or environment is called a ‘’Loss’’. It is the result of an accident. Obvious losses are mostly those of life and property, however, a loss may also be not very obvious, which are, for instance;

 • Interruption or suspension of an operation
 • Cease of work
 • Voyages cancelation or suspensions
 • Time loss, and
 • Consequences of all above.
  Losses may be incurred immediately after an incident or further after a certain period.

If accident / incident occur with causes which can not be coped easily; a detailed investigation and analysis will provide necessary information to solve the problem.

‘’Control Action Needs’’ will be defined for thus areas and appropriate corrective actions will be determined.
As a result of Investigation and Analysis, probability of recurrence will be disappeared or diminished at least.

Investigation will not be concluded with the determination of direct causes and findings but, basic underlying causes (root causes) of accident / Incident will be found out and taken under control.

Yorum Yap