1. Ana Sayfa
  2. GOSS-GASM

Gemi Çatışması ve Sonrası

Gemi Çatışması ve Sonrası
1
+ - 0
ÇATIŞMA SONUNDA MEYDANA GELEBİLECEK DİĞER OLAYLAR VE YAPILACAK İŞLER

ÇATIŞMA

İki teknenin birbirlerine çarpması, vurması ve istemeden yaslaması haline denir. Çatışma seyirde, demirde, rıhtımda, aborda vaziyette olabilir. Ortak olan nokta olayın istem dışı meydana gelmesidir. Gemi Çatışması ve Sonrası

ÇATIŞMA SONUÇU MEYDANA GELEBİLECEK TEHLİKELER

1- Deniz kirliliği
2- Geminin yaralanması
3- Geminin su alması ve serbest su nedeniyle bayılması ve aşırı trimlenmesi
4- Geminin batması
5- İnsanların yaralanmaları denize düşmeleri ve boğulmaları
6- Yükün hasarlanması ve denize gitmesi
7- Yangın çıkması ve infilak olması
8- Gemi makinelerinin su altında kalması
9- Pervane, saft ve dümen hasarlanmaları
10- Gemi boru devrelerinin hasarlanması

blank

ÇATIŞMA MEYDANA GELDİĞİNDE YAPILACAK İŞLER

1- Makine çalışıyorsa ve deniz sakinse ilk anda ayrılma manevrası yapmayarak, makineyi stop etmek.
2- Denizli havada gemilerin birbirine vurarak hasarın büyümemesi için ygun ayrıma manevrası yapmak.
3- Alarm vermek, anons yapmak, su geçirmez bölmeleri kapatmak.
4- Denize adam düştü ile kurtarma operasyonu yapmak.
5- Süratle, yara alan bölmeleri ve giren deniz suyunu belirlemek, enine ve boyuna denge ile stres hesabı yapmak.
6- Gemilerin hasarlı durumda yüzüp yüzemeyeceğini hesaplamak.
7- Bütün tank ve ambarlardan iskandil alarak, boru devresinin hasarlanması nedeniyle tanklarda karışma olup olmadığını ve ambarlarda sızıntı olup olmadığını öğrenmek.
8- Diğer gemi ile konuşarak geminin durumunu öğrenmek.
9- Sahil otoritesine çatışma olduğunu, deniz kirliliği olup olmadığını bildirmek.
10- Gemi hareket edebiliyorsa ve uygun bir demir yeri varsa düşük süratle demir yerine hareket etmek ve bunu diğer gemiye bildirmek.
11- Yara savunabilecek ölçülerde ise yara savunma işine başlamak.
12- Olaydan sahili ve emercensi sahil yardım haberdar etmek, yapılacak işler konusunda yardım ve direktif almak.
13- Denize sızıntı olan tankları diğer tanklara aktarmak.

SU ALABİLME UZUNLUK EĞRİLERİNİN KULLANILMASI

Ambardaki veya tanktaki su miktarı ambar hacmine göre % olarak hesaplanır. Örneğin ambarın ¾’ü su ile dolmuşsa %75 olarak kabul edilmeli ve ambarın alt köşesinden taban açıları 75° olan ikiz kenar üçgen çizilmelidir.

Üçgenin tepe noktası %75 yüzerlik eğrisinin altındaysa gemi yüzerliğini koruyor demektir. Eğer iki veya daha ziyade bitişik ambar su almış ise üçgenin tabanı su olan ambarın baş perdesine ve sonraki sonraki ambarın kıç perdesine düşürülmelidir. (Detaylı Bilgi için Burayı Tıklayın)

ÇATIŞMA SONUNDA MEYDANA GELEBİLECEK DİĞER OLAYLAR VE YAPILACAK İŞLER

Gemi yüzerliğini yavaş bir şekilde kaybediyorsa gemiye yüzerlik kazandıracak yollar aranmalıdır. Mesela balast ve tatlı su tankları boşaltılabilir veya gem oturtulabilir. Bu sağlanamıyorsa geminin batması kaçınılmaz olduğundan gemi terk edilmelidir.

Çatışma sonucunda yüzme yeteneğini kaybeden bir gemi diğer gemi tarafından taşınır hale gelebilir. Hava müsait ise yüzme yeteneğini kaybeden gemi emniyete alınmadan gemiler birbirinden ayrılmamalıdır.

Makinelerin su alması, dümenin ve pervanenin hasarlanması durumunda yani geminin manevradan aciz duruma düşmesi halinde gemi sürüklenme yönünün tespiti ile demir atabilecek bir yere ulaşabiliyorsa demir atarak sürüklenmelidir. Bu mümkün olmadığı takdirde gem çektirilmelidir.

 

ÇATIŞMADAN SONRA YAPILACAK İŞLER

blank

Çatışan Gemilerin En yakın Limana Birlikte Gitmesi Halinde

1- Yara geçici olarak kapatılmalı veya gemi tamire alınmalı.
2- Müşterek hasar tespiti yaptırılır.
3- Sahil otoritesine kaptan kayıtları ve jurnal kayıtları verilir.
4- Deniz raporu alınmalı.
5- Karşı tarafa protesto çekilir.
6- Gerekiyorsa yük ve yakıt limbo edilmeli veya boşaltılmalı.
7- Klas sörvey çağırılarak tavsiyeleri alınmalı, istekleri yerine getirilmeli ve yola elverişlilik sağlanmalı.

Gemileri farklı Limanlar Gitmesi Halinde

Bu durumda yine yukarıdaki işlemler yapılmalı ancak karşı tarafa geminin liman varış tarihi bildirilerek müşterek surveyde bulunmaları istenir. Müşterek sörvey gelmediğinde tarafsız sörvey yapılır.

Çarpan Geminin Kaçması Halinde

Çarpan geminin kaçtığı sahil otoritesine ve şirkete bildirilmeli ve uygun bir limana uygun bir limana gidilerek yine yukarıdaki işlemler yapılır. Bu durumda müşterek sörvey olmayacağına göre bağımsız sörvey yapılır.

GEMİNİN OTURTULMASI

Geminin herhangi bir nedenle yüzerliğini kaybetmesi nedeniyle batma durumuyla karşı karşıya kalması halinde gemiyi kurtarmak için veya kumandadan aciz kalacağı anlaşılan bir geminin kötü bir yere sürüklenmesini önlemek amacıyla gemi tekrar yüzebileceği uygun ve yakın bir yere isteyerek oturtulur. Bu duruma geminin oturtulması denir.

Geminin oturtulacağı yerin seçilmesi

1- Oturtulacak yerdeki deniz dibi yapısının gemiye zarar vermeyecek olması.
2- Deniz dibi meğilinin gemi trimine uygun olması.
3- Ağır hava ve deniz durumlarına maruz kalacak bir yer olmaması.
4- Geminin bulunduğu yere yakın olması.
5- Sahil ile irtibat kurulabilecek bir yer olması.
6- Deniz trafiğinin yoğun olduğu veya genel demir yeri olmaması.

blank

GEMİNİN OTURTULMASINDA YAPILACAK İŞLER

1- Şartlar ve zaman müsaitse bir filika indirilerek oturtulacak yer iskandil edilir.
2- Varsa tonoz demiri yoksa yedek göz demiri kullanılmak üzere hazırlanır.
3- El iskandili hazır edilir.
4- Derin su knistini sığ suya alınır.
5- Sahil otoritesine haber verilir ve müsaade istenir.
6- Trim ve balast ayarlaması yapılır.

GEMİNİN OTURTULMASI OPERASYONU

1- Personel role yerlerine alınır.
2- Daha önce iskandil alınmışsa, devamlı el iskandili ile kontrol edilerek sahile yaklaşılmalı.
3- Şartlar müsaitse sahile dik bir şekilde yaklaşılmalı.
4- Geminin üzerindeki yol ölçülür iskandil draft değerine gelince makine stop edilir.
5- Uygun noktaya gelince göz ve tonoz demirleri atılır. Gemi oturuncaya kadar kaloma edilir.
6- Gemi oturtulduktan sonra etrafında belli aralıklarla iskandil alınarak geminin oturma şekli belirlenir.
7- Demirlerin boşları alınır.
8- Geminin daha iyi oturması ve dövünmemesi için ilave balast alınır.
9- Tanklardan ve ambarlardan iskandil alınarak gemi içeriden kontrol edilir

Çatışma tehlikesi oluştuğunda ve sonrasında yapılacak işler hakkında artık az çok bir bilginiz var. Umarız bu bilgiyi kullanacak duruma gelmezsiniz.

Tüm denizcilerimize böyle bir olayın yaşanmaması temennisiyle, Selametler dileriz.

Yorum Yap