1. Ana Sayfa
  2. TANKERCİLİK

Amonyak’ın Özellikleri | Önlemler | Tanktan Temizleme Yöntemleri

Amonyak’ın Özellikleri | Önlemler | Tanktan Temizleme Yöntemleri
+ - 0

Amonyak’ın Tanımı

Sıvı amonyak renksiz alkalinli bir yapı ve keskin kokuya sahiptir. Amonyak buharı yanıcı ve yandığı zaman sarı bir alev çıkarmaktadır. Tutuşma sıcaklığı yüksektir ve propana göre 600 katı enerji gerekmektedir. Aynı zamanda yandığında daha az enerji çıkarır.

Tüm bu sebeplerden dolayı IMO gaz kodu olarak tutuşmanın engellenmesi için önlemler alınması gerektirmektedir ancak hold spaceler ve diğer aralıklarda yanıcı gazların tespiti için detektörü zorunlu kılmamaktadır.

Kullanım alanları aşağıda belirtilmiştir:

  • Sanayide
  • Nitrik asitin üretiminde
  • Ürede
  • Plastiklerde
  • Boyalarda
  • Parfümlerde
  • Temizlik malzemelerinde
  • Patlayıcılarda
  • Gübre yapımında

Reaksiyonları ve Parlayıcı Bileşimler

Amonyak ayrıca toksik ve yüksek reaktif bir yüktür. Cıva, klorin, iyot, brom kalsiyum, gümüş oksit ile parlayıcı bileşimler oluşturabilir. Amonyak buharı su ile yüksek derecede çözünebilir ve su ile amonyak buharı buluştuğu zaman alkalinli çözelti oluşturarak ekzotermik bir reaksiyon meydana getirir.

Suyun 1 litrelik hacmi, amonyak buharının 200 litrelik hacmini absorbe edebilmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı, istenmeyen bir şekilde suyun, amonyak buharının bulunduğu tank ortamına girmesi durumunda ekzotermik reaksiyon oluşacağından dolayı tank vakuma geçecektir.

Amonyak Yükü İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Amonyağın bir alkalin grubu olmasından dolayı amonyak buharı ile havanın teması durumunda stres korozyonu meydana gelebilir. Bakır alaşımı, alüminyum alaşımı, galvanizli yüzeyler, polyester, polivinil klorin yüksek reaktif olduğu için amonyağın elleçlenmesi operasyonuna özel hassasiyet gösterilmelidir.

Seyirdeyken amonyak buharının tank atmosferinden alınması gerektiğinde, tank atmosferi içine hava gönderilip bu atmosferin havalandırılması işlemi yapılabilir. Ancak bu operasyon çok süre alabilir. Eğer tank içerisine hava gönderilmesine engel bir durum yoksa (yanma riski), tank içerisine su gönderilebilir. Böylelikle amonyak buharı su ile tepkimeye girer ve tankın vakuma geçmesini engellemek içinde havalandırma yapılabilir. Eğer geminin inert gaz sistemi baca gazından (co2) oluşuyorsa kesinlikle amonyak buharı olan ortama inert gönderilmemeli aksi takdirde karbondioksit ile karbomat oluşabilir yani asidik tuz ve bu da devrelerin tıkanmasına sebep olabilir.

blank

NATURE OF AMMONIA AND PRECAUTIONS FOR AMMONIA CARRIERS

The nature of liquid ammonia is a colourless alkaline liquid and has a pungent odour. Amonnia vapours is highly flammable and burn with a yellow . According to its nature, it has a high ignition energy (required 600 times according to propane) and when it burns low combustion energy arise.

Although Ammonia has a ignition characteristics, the IMO Gas code do not obligate the ammonia carrier vessels to have a hydrocarbon detection.

In addition to ignition characteristics of Ammonia, it has also toxic and high reactivity feature. When it contact with some metals and compound such as mercury, chlorine, the explosive compounds happen. The other feature of Ammonia vapour is high solubility with water and it can absorbe water rapidly and give rise to an exothermic reaction and could also produce a strongly alkaline solution of ammonium hydroxide.

Reactions and Flammable Components

According to chemical reaction feature when one volume of water can contact with 200 volume ammonia vapour. For this reason, when contact of water with ammonia vapour the underised result could be happen and the cargo tank could be vacum process.

Nature of ammonia is alkaline and the ammonia vapour/air mixtures could give rise to stress corrosion on the Cargo tanks and inside pipelines. Due to nature of copper alloys, aluminium alloys, galvanised surfaces, phenolic resins, polyvinyl chloride, polyesters they are not suitable and they can enter a reaction easily but mild steel, stainless steel, neoprene rubber and polythene are, however, suitable.

The technique of removing the ammonia vapour is normally carry out at sea by introducing large amounts of air and ventilating to atmosphere in the tank. However, the removing operation is highly lengthy.
Removing of ammonia vapour can also carry out by water washing or water sweeping the remaining traces of ammonia. When the ammonia cotact with the water, exothermic reaction will happen. Because ammonia is extremely soluble, and the introducing the water into the Cargo tank with containing high concentrations of ammonia could immediately give rise to a dangerous vacuum conditions otherwise air is provided. If the ship has inert gas system as flue gas, it should not be used for purging the cargo tank because of the fact that the carbamates reaction happens and this could block the cargo pipe lines.

Yorum Yap