1. Ana Sayfa
  2. İlginçler

Algoritma Kullanarak Çatışmayı Önleme

Algoritma Kullanarak Çatışmayı Önleme
+ - 0

Çatışmayı önleme manevraları bu konu hakkında yazılmış tüzük içinde belirtilmiştir. Algoritma kullanarak çatışmayı önleme ise bugünlerde karşılaştığımız bir terimdir. Gemi trafiğinin giderek artması, taşınan yüklerin maddi değerlerinin artması artık vardiya zabitlerinin karar verme yetilerini etkileyecek duruma gelmiştir.

Günümüzde artık eskisine oranla gittikçe değişen ve modernleşen köprüüstü sistemleri kullanılmaktadır ancak hala çatışma olayları meydana gelmektedir.

Günümüz Uygulamaları

Dünyanın önemli LNG tanker firmalarından olan MOL firması ise bunu engellemek için zabitlerine yeni bir modül getirmiştir. Bu bağlamda köprüüstü simülatörleri kurulmuştur.

Yeni getirilen sistemin adı Obstacle Zone by Target olmuştur. Bu sistem ile Track’ yapılan bir hedefin çatışma tehlikesi oluşturup oluşturmayacağı algoritma üzerinden hesaplanancaktır. Böylece vardiya zabitinin karar almasına yardımcı olacaktır.

Algoritma kullanarak çatışmayı önleme sisteminin yanı sıra MOL firması aynı zamanda arttırılmış gerçeklik üzerine çalışmalarda yürütmektedir. Bu sistem ile Ais, kamera görüntüleri, radar görüntüleri ve diğer seyir ekipmanlarının harmonize şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

Yorum Yap