1. Ana Sayfa
  2. SEKTÖREL

Akdeniz Emisyon Alanı

Akdeniz Emisyon Alanı
+ - 0

Barselona Kent Konseyi, gemilerin neden olduğu hava kirliliğini sınırlandırmak için Akdeniz Emisyon Alanı Kontrol Bölgesi (Med-ECA) kurulması girişimini desteklemektedir.

Barselona, sivil toplum kuruluşları öncülüğündeki girişime katılan ilk şehirdir ve İspanya Hükümetini bahse konu girişimi desteklemeye davet etmiştir.

Hava Kalitesinde %50’ye Varan Artış

Çevre örgütleri anılan girişimden duydukları memnuniyeti; Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve İngiliz Kanalındaki ECA’lar için düzenleyici bir çerçevenin oluşturulmasının 2015’ten bu yana hava kalitesinde %50’ye varan artış ve milyarlarca Euro değerinde sosyo-ekonomik fayda sağladığını belirterek dile getirmişlerdir.

Deniz trafiği, kıyı bölgeleri ve liman şehirleri için özellikle önemli bir hava kirliliği kaynağıdır. Çünkü gemiler, Nitrojen Oksitler (NOx), Sülfür Oksitler (SOx) ve parçacıklı madde (PM) gibi insan sağlığı için tehlikeli olan kirleticileri yayan yüksek kükürt içeriğine sahip yakıtlar kullanmaktadır.

Avrupa Komisyonu, her yıl 50.000 Avrupalının gemilerin neden olduğu hava kirliliğinden ötürü genç yaşta öldüğünü tahmin etmektedir.

Avrupa’daki bazı çevre kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturdukları bir ittifak, Akdeniz’i bir ECA olarak belirlemek amacıyla 2017 yılında bir belgeyi kabul etmiştir. Roma Deklarasyonu adıyla bilinen belge, Birdlife Malta, Cittadini per L’Aria, France Nature Environment, Ecologistas en Accion ve Alman Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik Koruma Birliği (NABU) gibi bir grup STK tarafından Mart 2017’de Roma’da imzalanmıştır.

Yorum Yap